SOŠV
Reportáž
3 min. čítania

Deň Zeme: Na životnom prostredí záleží aj nám

Stanislav Krško
Foto
Archív SOŠV

V tento deň si už tradične pripomíname Deň Zeme. 22. apríl je sviatok zameraný na to, aby sme si uvedomili, aké dôležité je chrániť našu planétu. Rok čo rok sa k tejto myšlienke snažia svojimi aktivitami prispieť aj členovia Slovenského olympijského a športového výboru.

V roku 1972 pri príležitosti olympijských hier v Mníchove sa začala symbolickým gestom snaha o zlepšovanie životného prostredia. Národné olympijské výbory vtedy priniesli zo všetkých kútov sveta stromček, ktorý zasadili do olympijského parku. Za jeden z prelomových momentov v rámci ochrany prírody sa dá považovať podpísanie prehlásenia „Záruka pre Zem“ počas olympiády v Barcelone v roku 1992. Medzinárodný olympijský výbor sa v prehlásení zaviazal, že všetky zložky olympijského hnutia sa budú snažiť, aby sa Zem stala bezpečným a pohostinným domovom pre terajšie i budúce generácie.

Komisia pre šport a životné prostredie

Na Slovensku vznikla 14. septembra 1994, ako jedna z prvých svojho druhu, Komisia pre šport a životné prostredie, ktorá sa v roku 2013 premenovala na Environmentálnu komisiu SOV. Aj po viac ako dvadsiatich rokoch pôsobenia má komisia za úlohu znižovať dopady športu a športových podujatí na životné prostredie a vychovávať športovcov, športových funkcionárov, ako aj športových fanúšikov k environmentálnej zodpovednosti.

Olympijský les Športovci na pomoc Tatrám a vznik Olympijského lesa

Environmentálna komisia sa počas svojho dlhoročného pôsobenia zaoberala viacerými zaujímavými projektami. Po veternej kalamite v roku 2004, ktorá postihla Vysoké Tatry, vyhlásila komisia projekt s názvom „Športovci na pomoc Tatrám“. Základné a stredné školy v okolí Tatier, skupiny športovcov, funkcionárov a spolupracovníkov olympijského hnutia, ako aj olympijské kluby SR pomáhali našim veľhorám spamätať sa z ničivej smršte. Dobrovoľníci hlavne na športoviskách a v ich okolí pracovali na revitalizácii územia a čiastočnom odstraňovaní kalamity.

Vo vymedzenom areáli v blízkosti Studeného potoka pri Tatranskej Lesnej vznikol Olympijský les. Dobrovoľníci na tomto mieste vysádzali dreviny a podarilo sa im vytvoriť nový tatranský les. Členovia komisie sa každoročne vysádzaním stromčekov, upratovaním a kosením trávy starajú o Olympijský les a pomáhajú tak prírode postaviť sa na nohy.

Miliarda nových stromov

Komisia v spolupráci s olympijskými klubmi SR, školami a za účasti popredných športovcov, funkcionárov, ale aj brigádnikov organizuje tiež akciu na výsadbu drevín v športových a rekreačných areáloch v našich mestách a dedinách. V roku 2007 spolupracovali aj na projekte OSN s názvom „Miliarda nových stromov“. Doteraz sa v rámci programu, aj s prispením Slovenska, na našej planéte vysadilo už viac ako 10 miliárd nových stromov.

Čistenie zjazdoviek

Environmentálna komisia sa snaží o výchovu, šírenie poznatkov, ideí a hodnôt olympizmu do vedomia, správania a konania ľudí, najmä mládeže. Je nevyhnutné, aby sa do jej aktivít zapájali ľudia v čo najširšom počte a spoločne tak prispeli k lepšiemu životnému prostrediu na celej planéte.

Zdroj foto: Archív SOŠV a TASR
paris

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV