Šport a olympizmus
2 min. čítania

Účastníčky NewMiracle prehlbovali vzťahy naprieč športovými organizáciami

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Účastníčky národného stretnutia NewMiracle v Bystrej.
Foto
SOŠV

Národné tréningové stretnutia projektu NewMiracle vyvrcholili v Bystrej. Cieľom štvrtého národného stretnutia bolo zužitkovať priestor v projekte na prehĺbenie vzťahov naprieč športovými organizáciami, prepojenie pracovníkov a pracovníčok v športe a výmena skúseností do praxe v riadení zmien a rozvoja v športových organizáciách.

Účastníčky NewMiracle v Bystrej počas jednej z aktivít.
Účastníčky NewMiracle v Bystrej počas jednej z aktivít.
Foto
SOŠV

V Bystrej sa diskutovalo o networkingu v rámci športového hnutia a prepojení klubov, zväzov, ministerstva. Účastníčky stretnutia tiež sumarizovali celý projekt. Obsah tréningu v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom pripravil tím OZ Priestor na rozvoj

Účastníčky projektu NewMiracle v Bystrej nadviazali na predošlé tréningy a vymieňali si skúsenosti ohľadom iných programov a využívania zdrojov. „Networking sa zakladá na tvorbe autentických a hlbokých spojení. Budovanie dôvery, vzájomného rešpektu a vzťahov je nevyhnutné pre dlhodobé a úspešné partnerstvá,“ dozvedeli sa účastníčky stretnutia.

Mentori a mentorky im pripomenuli aj zručnosti, ktoré pomáhajú ženám v networkingu a spolupráci naprieč organizáciami. Dôležité sú sebavedomie, poznanie vlastných emócií a porozumenie pre emócie a zanietenosť druhých, aktívne počúvanie, poznanie a budovanie vzťahov, komunikácia a vystupovanie vo vnútri organizácie a navonok. Hovorilo sa aj o poznaní vzťahových procesov v organizáciách, práci s rolami a očakávaniami, digitálnych zručnostiach pre networking, „výskumníckých zručnostiach“ (analýza, získavanie informácií) a efektívnom vyjadrovaní.

Projekt NewMiracle vznikol z iniciatívy Litovského olympijského výboru, ku ktorému sa pripojili národné olympijské výbory zo Slovenska, Talianska, Lotyšska a Estónska. Celkovo sa do programu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Erasmus+, zapojilo 100 účastníčok.

V rámci projektu sa už uskutočnili okrem národných stretnutí aj medzinárodné v Bratislave a v Rige, začiatkom októbra sa pripravuje ďalšie vo Vilniuse.

Slovenský olympijský a športový výbor sa zapojením do projektu snaží nielen podporovať angažovanosť žien v športe, ale aj inkluzívnosť v športe.

Erasmus+
OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV