Šport a olympizmus
Bratislava
5 min. čítania

Nový štátny tajomník MŠVVŠ SR Ivan Husár absolvoval prvé pracovné rokovanie na pôde SOŠV

SOŠV, TASR
Nový štátny tajomník pre šport Ivan Husár na fotografii ešte z obdobia, keď pôsobil ako volejbalový tréner.
Foto
TASR/Pavol Zachar

Nový štátny tajomník Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Ivan Husár, ktorý do funkcie nastúpil v pondelok 23. marca, vo štvrtok absolvoval prvé pracovné rokovanie na pôde Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). SOŠV na ňom zastupovali prezident Anton Siekel, generálny sekretár Jozef Liba a výkonný riaditeľ Gábor Asványi. Bolo to vôbec prvé rokovanie nového štátneho tajomníka pre šport so športovým subjektom po jeho nástupe do funkcie. Ivan Husár na jeho začiatku uviedol, že považoval za prirodzené ako prvú navštíviť strešnú organizáciu slovenského športu.

Úvodné stretnutie, ktoré sa nieslo v priateľskej atmosfére a v konštruktívnom duchu, trvalo viac než 2,5 hodiny. Obe strany našli v debate spoločnú reč. Štátny tajomník pre šport a predstavitelia SOŠV prediskutovali celkovú situáciu v slovenskom športe – dlhodobú, aj aktuálnu. Tá je veľmi špecifická, výrazne ovplyvnená všeobecným bojom proti šíreniu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 a ochorenia COVID-19, a s tým súvisiacimi prísnymi opatreniami. V ich dôsledku sa výrazne utlmilo celé športové dianie.

V súvislosti s dlhodobou situáciou slovenského športu obe strany diskutovali o organizácii športu v Slovenskej republiky, postavení SOŠV ako jeho strešnej spolkovej organizácie, súčasných i potenciálnych možnostiach financovania športu u nás, aj o financovaní aktivít SOŠV súvisiacich so zabezpečením slovenskej účastí na olympijských hrách v Tokiu. Ako je známe, ich konanie bolo práve tento týždeň v dôsledku pandémie presunuté z tohto na budúci rok. To aj pre SOŠV prináša množstvo otázok, ktoré bude treba riešiť. V súvislosti s aktuálnym dianím, vyvolaným koronavírusovou krízou, bola reč aj o jej ďalších dopadoch, ako je rušenie domácich aj medzinárodných súťaží, či veľmi sťažená príprava športovcov.

Predstavitelia SOŠV štátneho tajomníka Ivana Husára informovali, že SOŠV v týchto dňoch zriaďuje rezervný fond Pripravení pomáhať. Jeho prostredníctvom chce SOŠV z vlastných finančných prostriedkov pomôcť športovcom a športovým odborníkom, z ktorých sa mnohí v tejto bezprecedentnej situácii môžu ocitať v stave núdze. Obe strany diskutovali aj o tom, akým spôsobom si SOŠV a príslušné orgány rezortného ministerstva, zabezpečujúceho štátnu starostlivosť o šport, celkove môžu navzájom pomôcť.

Osobitne sa hovorilo o top tíme, ktorý je v správe Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR. Štátny tajomník Ivan Husár vyjadril názor, že odbornú stránku celého tohto projektu – teda stanovenie kritérií na zaraďovanie do top tímu, ako aj návrh športovcov na zaradenie – by ako strešná organizácia slovenského športu mal garantovať SOŠV.

Z piatkovej prvej tlačovej besedy Ivana Husára

Bratislava 27. marca (TASR) - Nový štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Ivan Husár chce sprehľadniť tok peňazí, ktoré smerujú z rozpočtu rezortu do športu. "V predchádzajúcom období natieklo do športu veľa nesystémových peňazí, keby boli na jednom mieste, bola by podpora športu a športovcov oveľa prehľadnejšia," uviedol Husár na piatkovom tlačovom brífingu, na ktorom minister školstva Branislav Gröhling predstavoval jednotlivých štátnych tajomníkov rezortu.

"Jedna z prvých mojich úloh je pozrieť sa na doterajší systém financovania," potvrdil Husár, pričom sa v tejto súvislosti chce pozrieť aj na zmluvu, ktorou dala vláda v decembri 2019 Fondu na podporu športu 60 miliónov eur na výstavbu športovej infraštruktúry. Alokácia sa má diferencovane využiť v období 2020 - 2022. Husár má ambíciu takisto odstrániť byrokraciu, ktorá strpčuje život športovcom, športovým zväzom a organizáciám.

Zopakoval, že priorita je projekt voľnočasových poukazov. "My chceme, aby 1,5 milióna rodičov rozhodovalo o tom, kam pôjdu dane a peniaze na šport a nie pár úradníkov, vrátane mňa. Ak by to už bolo zavedené, lepšie by sme vedeli deťom pomôcť, aby boli odolnejšie a zdravšie," zdôraznil Husár. Vyjadril v tejto súvislosti aj to, že bude potrebné sa zaoberať i zlepšením a rozvojom podmienok pre šport seniorov.

Nový štátny tajomník si je vedomý toho, že v najbližšom období bude takisto riešiť ekonomické dosahy súčasnej mimoriadnej situácie na šport. Priznal, že sa na neho dennodenne obracajú športovci a športové zväzy s otázkou možnej kompenzácie straty príjmov, ktoré im vznikli v dôsledku rušenia súťaží a rozviazania kontraktov zo strany klubov.

"Určite to budeme riešiť v súčinnosti s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvom hospodárstva, ale budeme tak robiť v jednej línii s ďalšími skupinami, ktoré majú tieto problémy, napríklad umelci či živnostníci, ktorí nemôžu prevádzkovať svoje služby," dodal Husár. Vyjadril sa, že Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) by nemal byť len deklaratórne "strechou slovenského športu", ale toto jeho poslanie je potrebné oveľa viac dostať do praxe, než je to v súčasnosti.

paris

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV