Športové aktuality
3 min. čítania

Opatrenia hygienikov: v exteriéroch v jednej chvíli maximálne 1000 ľudí, v interiéroch päťsto

(pp)
Navrhnuté opatrenia sa pravdepodobne dotknú aj ČSOB Bratislava Marathonu.
Foto
TASR/DANIEL VESELSKÝ

Športové stretnutia a hromadné športové podujatia sa na základe rozhodnutia epidemiológov ocitli v rizikovej skupine, v rámci ktorej hrozí superšírenie vírusu SARS-CoV-2 a choroby Covid-19. Úrad verejného zdravotníctva SR už zverejnil opatrenia, ktoré budú platiť počas septembra a výrazne ovplyvnia aj športový život.

Epidemiológovia a hygienici s účinnosťou od 1. septembra 2020 zakázali všetkým fyzickým osobám – podnikateľom i právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad tisíc osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. Toto opatrenie výrazne dotkne predovšetkým stretnutí futbalových, hokejových, hádzanárskych, basketbalových súťaží, ale aj atletických podujatí. V prípade bežeckých pretekov je možné štartovať vo vlnách. „Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie

Covid-19 nie starším ako 12 hodín,“ uvádza sa v opatrení Úradu verejného zdravia SR pri ohrození verejného zdravia.

PRI USPORADÚVANÍ HROMADNÝCH PODUJATÍ JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ NASLEDOVNÉ POVINNOSTI:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími

cestami (napríklad rúško, šál šatka),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a

predmetov,

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si

ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

- zákaz podávania rúk,

- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

- v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,

- v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,

Viac informácií vrátane opatrení pre zamestnávateľov či cestovných obmedzeniach je na webe Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri