SOŠV
Reportáž
3 min. čítania

Oslavy Olympijského dňa: Ku klasike sa pridal aj nový projekt

Stanislav Krško
Foto
Archív SOŠV

Slovenský olympijský a športový výbor každoročne v máji a júni organizuje množstvo zaujímavých projektov. K tradičným akciám v rámci Olympijského dňa sa tento rok podarilo naštartovať aj novinku „Športuj Slovensko“, ktorú navštívilo už 7 000 ľudí, a to sme ešte len na začiatku.

Olympijský deň, ktorý pripadá na 23. jún, je jeden z najvýznamnejších dní v olympijskom hnutí. Jeho význam načrtneme pomocou histórie. Pred 125 rokmi sa práve 23. júna 1894 konal športový kongres v parížskej Sorbonne, na ktorom sa jeho účastníci rozhodli prijať návrh baróna Pierra de Coubertina. Návrh pozostával z plánu zriadiť Medzinárodný olympijský výbor a aj v novoveku obnoviť tradíciu antických olympijských hier.

Do osláv Olympijského dňa sa zapojilo už viac ako 100-tisíc detí

Významné výročie olympizmu si v dnešnej dobe pripomínajú aj jednotlivé národné olympijské výbory organizáciou rôznych športových a kultúrno-umeleckých aktivít. Po celom Slovensku sa v termíne od 1. mája do 30. júna konajú podujatia v školách, materských školách, v olympijských kluboch či vo voľnočasových organizáciách. Tento rok sa do približne 500 rôznych podujatí zapojilo už viac ako 100-tisíc účastníkov, a to ešte stále nie je konečné číslo!

Deti z materskej školy Klokoč súťažili v troch disciplínach a to skok do diaľky z miesta, beh na 20 metrov a hod do diaľky.Nesúťažná disciplína boola jazda na bicykli,kolobežke, trojkolke, chôdza a beh. Všetci súťažiaci dostali medailu, malú pozornosť s logom olympijskych hier a sladkú odmenu.
Deti z materskej školy Klokoč súťažili v troch disciplínach a to skok do diaľky z miesta, beh na 20 metrov a hod do diaľky.Nesúťažná disciplína boola jazda na bicykli,kolobežke, trojkolke, chôdza a beh. Všetci súťažiaci dostali medailu, malú pozornosť s logom olympijskych hier a sladkú odmenu.
Foto
Archív MŠ Klokoč

Slovenský olympijský a športový výbor školám a inštitúciám, ktoré sa do osláv Olympijského dňa zapoja, pomáha i materiálnou podporou, ktorá v sebe zahŕňa olympijské vlajky, medaily či rôzne propagačné predmety. „SOŠV vyhlasuje oslavy Olympijského dňa pre všetkých, hlavne pre deti a mládež, pre ktoré podujatia organizujú v prvom rade učitelia zo všetkých typov škôl, mestá, obce, centrá voľného času a regionálne olympijské kluby, ktoré pripravujú podujatia v mieste svojho pôsobenia aj pre verejnosť,“ približuje Olympijský deň riaditeľka oddelenia olympizmu Slovenského olympijského a športového výboru Ivana Motolíková.

Oslavy Olympijského dňa prebiehajú na celom Slovensku
Oslavy Olympijského dňa prebiehajú na celom Slovensku
Foto
Archív MŠ Klokoč

Olympijské hnutie prostredníctvom svojich komisií a v spolupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou okrem toho už tradične pripravuje i výtvarnú, vedomostnú a literárnu súťaž, do ktorej sa verejnosť mohla zapojiť do konca mája. Čoskoro budú vyhlásené výsledky súťaží a odmenení tí najlepší. To však nie je všetko. Tento rok Slovenský olympijský a športový výbor odštartoval nový projekt, ktorého cieľom je nielen osláviť Olympijský deň, ale aj rozvíjať vzťah detí aj rodičov k športu. Projekt „Športuj Slovensko“ má za sebou úvodné dva podujatia v Prešove a na Štrbskom plese, ktorých sa zúčastnilo 7 000 ľudí.

Projekt "Športuj Slovensko" rozvíja pozitívny vzťah detí k športu a pohybu.
Projekt "Športuj Slovensko" rozvíja pozitívny vzťah detí k športu a pohybu.
Foto
SOŠV - Andrej Galica

Cieľom je rozvíjať pozitívny vzťah detí k športu

Projekt Športuj Slovensko sa zameriava na aktívne rodiny s deťmi. Hlavným cieľom projektu je viesť deti k športu a motivovať ich k tomu, aby sa šport stal neodmysliteľnou súčasťou ich života. Šíriť tieto myšlienky prichádzajú aj mnohí známi športovci, ako napríklad Anastasia Kuzminová, Róbert Vittek, Ivan Jakeš, Pavol Hurajt, Samuel Piasecký, Tomi „Kid” Kovács a ďalší. Deti si na megaihrisku Športuj Slovensko môžu vyskúšať, aké sú ich zručnosti vo futbale, florbale, basketbale, volejbale, biatlone, atletike, boxe, golfe či v gymnastike, ale môžu sa zaregistrovať aj do súťažných disciplín a hrať o skvelé ceny. Ďalšie z podujatí „Športuj Slovensko“ sa bude konať práve počas Olympijského dňa 23. júna v Banskej Bystrici.

nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola