Šport a olympizmus
2 min. čítania

Osvedčenie o uznaní dostali v roku 2022 tri zväzy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vydalo v roku 2022 tri osvedčenia o uznaní za národný športový zväz. Ide o Zväz slovenského lyžovania, Slovenský zväz športového ju-jitsu a Zväz slovenského kolieskového korčuľovania. Vyplýva to zo Správy o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2022, ktorú vzala v stredu vláda na vedomie.

K 31. decembru 2022 sa tak zmenil stav na 75 národných športových zväzov a sedem národných športových organizácií. Počet kontrolórov s vykonanou skúškou odbornej spôsobilosti bol 60 kontrolórov k 1. januáru 2022 a 59 kontrolórov k 31. decembru 2022.

Podľa zákona o finančnej kontrole a audite „finančnú kontrolu na mieste vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci orgánu verejnej správy“. „Z uvedeného vyplýva, že počet finančných kontrol na mieste je z personálnych dôvodov značne obmedzený. Na daný účel je preto nevyhnutné využívať aj kontrolórov národných športových zväzov a národných športových organizácií,“ píše sa v správe.

„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo v roku 2022 zo svojho rozpočtu na plnenie úloh hlavného kontrolóra športu finančné prostriedky vo výške 102 186 eur,“ uvádza sa v dokumente.

V roku 2022 bolo vyčerpaných len 34 203,28 eura. Dôvodom nízkeho čerpania boli protipandemické opatrenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v prvej polovici roku 2022 a zároveň úspory v súvislosti so šetrením verejných prostriedkov.

Hlavnou kontrolórkou športu je od mája 2021 Mariana Dvorščíková. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra športu je päť rokov a do funkcie je ho možné vymenovať najviac na dve po sebe nasledujúce obdobia.

paris

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV