Šport a olympizmus
SOUL
26 min. čítania

Zásadný prejav Thomasa Bacha na VZ ANOV v Soule

Prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach.
Foto
TASR/AP

Prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach predniesol počas otvorenia valného zhromaždenia Asociácie národných olympijských výborov ANOV zásadný prejav. Dotkol sa v ňom situácie na Ukrajine a vyjadril sa aj o sankciách proti Rusku a Bielorusku. Hovoril o budúcnosti olympijského hnutia i o nasledujúcich edíciách olympijských hier.

Pokračujme rýchlejšie, mierme vyššie, buďme silnejší – spoločne,“ zakončil Thomas Bach svoj príhovor v Soule. Jeho prejav uvádzame v plnom znení.

„Všetci sme sa tešili na stretnutie a na to, že budeme opäť spolu a budeme hovoriť o športe, o olympijských hrách, o športovcoch, o skvelých výkonoch, ale je mi ľúto, že musím začať tým, že sa vyjadrím k postoju olympijského hnutia v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Od ruskej invázie na Ukrajinu uplynulo takmer osem mesiacov a jej koniec je stále v nedohľadne.

Táto situácia je pre olympijské hnutie výnimočná z dvoch dôvodov. Po prvé preto, že ruská invázia na Ukrajinu predstavuje hrubé porušenie olympijského prímeria, ktoré platilo pre zimné olympijské a paralympijské hry Peking 2022.

Toto porušenie olympijského prímeria bolo zároveň porušením zásad našej Olympijskej charty zo strany ruskej vlády.

Po druhé, táto situácia je jedinečná vzhľadom na dôsledky, ktoré má táto vojna pre svet športu: Niektoré vlády zasahujú do vašej autonómie. Niektoré vlády zasahujú do autonómie svetového športu a tým ohrozujú integritu medzinárodných športových súťaží.

Museli sme reagovať na oboje: na porušovanie zásad Olympijskej charty; aj na politické zasahovanie do medzinárodných športových súťaží.

V súlade s našimi zásadami sme tak urobili na jednej strane sankciami a na druhej strane ochrannými opatreniami.

Sankcie sme uvalili na tých, ktorí sú zodpovední za rozpútanie tejto vojny: na ruskú a bieloruskú vládu. Preto sme odsúdili hrubé porušenie olympijského prímeria a zásad Olympijskej charty len niekoľko hodín po začiatku invázie. Sankcionovali sme ruskú a bieloruskú vládu tým, že sme medzinárodným federáciám odporučili, aby v Rusku a Bielorusku neorganizovali žiadne medzinárodné športové podujatia. Okrem toho sme odporučili, aby sa na žiadnych športových podujatiach neukazovali žiadne štátne symboly týchto krajín.

Nedávnou anexiou ukrajinského územia ruská vláda ešte viac prehĺbila porušovanie Olympijskej charty.

Táto anexia znamená, že ruská vláda si nárokuje moc nad ľuďmi žijúcimi v anektovaných oblastiach vrátane športovcov. Ide o jasné porušenie právomoci Národného olympijského výboru Ukrajiny, ktorý je chránený Olympijskou chartou.

To všetko pre nás znamená: sankcie voči ruskému a bieloruskému štátu a vláde musia zostať a zostanú pevne v platnosti.

Na druhej strane sme museli zabezpečiť integritu medzinárodných športových súťaží a chrániť našu autonómiu prijatím ochranných opatrení. Preto sme zásadne odporúčali neumožniť účasť ruských a bieloruských športovcov a funkcionárov na medzinárodných súťažiach.

Museli sme tak urobiť, pretože sme si museli uvedomiť, že niektoré vlády začali zasahovať do zodpovednosti športových organizácií. Museli sme reagovať, pretože v hre je autonómia športu a fungovanie medzinárodného športového systému. Vlády podkopávali a podkopávajú našu autonómiu tým, že rozhodujú o tom, kto sa bude môcť zúčastňovať na medzinárodných súťažiach - a kto nie.

Niektorí z vás tu zažívajú toto zasahovanie na vlastnej koži: vlády nevydávajú víza ruským a bieloruským športovcom.

Niektoré vlády sa vyhrážajú vašim športovcom odobratím finančných prostriedkov, ak by súťažili proti ruským alebo bieloruským pretekárom.

Niektoré zakazujú športovcom účasť na takýchto súťažiach.

Niektoré vlády vyvíjajú tlak na vašich športovcov a na vás prostredníctvom verejnej mienky.

Preto sme museli prijať tieto ochranné opatrenia. Urobili sme tak s veľmi ťažkým srdcom - pretože sa týkajú športovcov a športových funkcionárov, ktorí túto vojnu nezačali, ktorí nie sú za túto vojnu zodpovední. Športovci by nikdy nemali byť obeťami politiky vlastnej vlády.

Táto situácia nás stavia pred neriešiteľnú dilemu. Na jednej strane nemôžeme v plnej miere naplniť naše olympijské poslanie, ktorým je ochrana športovcov a zjednotenie celého sveta v mierovej súťaži.

V minulosti sme sa všetci vždy zhodli a trvali na tejto zásade, keď športovci z jednej alebo druhej krajiny odmietli súťažiť proti športovcom z inej krajiny z politických dôvodov. Na tejto zásade sme trvali, pretože sme sa všetci zhodli na tom, že takéto zjednocujúce mierové súťaženie je základom nášho poslania.

Teraz, žiaľ, v tejto jedinečnej situácii bolo jediným spôsobom, ako ochrániť toto poslanie, odporučiť neúčasť športovcov len pre ich pas. Pretože ak by sme sa podvolili tomuto politickému tlaku, ak by sme sa podvolili tomuto útoku na našu autonómiu, zažili by sme domino efekt, ktorý by viedol k diskriminácii, rozdeleniu a konfliktom v športe.

Museli sme chrániť medzinárodný športový systém pred úplnou politizáciou športu. Pretože: dnes je to Rusko a Bielorusko. Ale ak dovolíme, aby politika ovládla šport, zajtra to budete vy.

A tomu musíme zabrániť. Musíme zabrániť tomu, aby sa šport stal len ďalším nástrojom tohto dnes tak populárneho režimu sankcií z akéhokoľvek politického dôvodu. Každý z nás musí vedieť, že v budúcnosti môže byť sám postihnutý. Každý z nás vie, že naša vláda má v tomto rozdeľujúcom svete nielen politických priateľov a spojencov, a preto by mohla byť takýmito sankciami postihnutá.

V záujme nás všetkých sa budeme dôrazne brániť takejto úplnej politizácii športu.

Tým, že sa postavíme proti tejto úplnej politizácii športu, na druhej strane nespadneme do pasce propagandistickej mašinérie, ktorá chce ľuďom nahovoriť, že sme to my, kto porušuje Olympijskú chartu. Propagandistickej mašinérie, ktorá dokonca zachádza tak ďaleko, že tento konflikt nenazýva tým, čím je: vojnou. Propagandistická mašinéria, ktorá obracia príčinu a následok.

Kto tak hrubo porušuje olympijské prímerie a Olympijskú chartu dokonca vojenskými prostriedkami, musí čeliť sankciám, ktoré chránia naše hodnoty. Je zvrátené odsudzovať naše sankcie a ochranné opatrenia ako politizáciu športu.

Dôvody pre sankcie, ako aj pre ochranné opatrenia stále existujú: teraz nie je čas na zmenu akýchkoľvek našich sankcií alebo ochranných opatrení.

V tejto súvislosti sa niektorí z vás pýtajú: prečo sa naše sankcie nevzťahujú na ruské a bieloruské športové organizácie?

Naša odpoveď znie: Túto vojnu nezačal ruský ľud, ruskí športovci, Ruský olympijský výbor ani členovia MOV v Rusku. Sankcie sa môžu a musia ukladať len tým, ktorí sú za niečo zodpovední.

Predstavte si, kam by viedol precedens takéhoto porušenia zásad právneho štátu. Každý jednotlivec, každý športovec, každý športový funkcionár, každá športová organizácia by museli byť potrestaní za akékoľvek nelegitímne politické kroky svojich vlád.

Potom, pri všetkých tých príliš mnohých vojnách a konfliktných situáciách vo svete, by tu mnohí z vás dnes nemohli byť s nami kvôli takýmto sankciám alebo protisankciám.

V záujme nás všetkých sa bránime tejto úplnej politizácii športu.

Nebudeme politickejší ako politici. V tejto chvíli, keď sa tu stretávame, zasadá Valné zhromaždenie OSN za plnej účasti všetkých svojich členských štátov bez ohľadu na to, či sú ich krajiny v konflikte.

Skutočnosť, že v tejto chvíli nemôžeme prekonať našu dilemu, nám však nesmie brániť v hľadaní spôsobov, ako by sme ju mohli prekonať v budúcnosti.

Olympijské hry, ktoré spájajú celý svet v mierovej súťaži, sú mocným symbolom mieru.

Na to, aby bol olympijský šport takýmto symbolom mieru, je potrebná účasť všetkých športovcov, ktorí akceptujú pravidlá, a to aj a najmä vtedy, ak sú ich krajiny v konfrontácii alebo vo vojne. Súťaž medzi športovcami len z podobne zmýšľajúcich krajín nie je dôveryhodným symbolom mieru.

Olympijské hry musia vždy budovať mosty. Nikdy nesmú stavať múry.

Preto dnes stojíme pred takouto dilemou: pri ochrane našich zásad nemôžeme v plnej miere naplniť naše zásady a naše poslanie zjednotiť všetkých športovcov celého sveta.

Politický svet je čoraz roztrieštenejší, nepriateľskejší a polarizovanejší.

Ak sa týmto silám rozdelenia nepostavíme na odpor, naše olympijské hnutie sa stane súčasťou tejto antagonistickej politickej hry s nulovým súčtom. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa nestali obeťou týchto konfrontačných politických síl.

Preto si musíme sami odpovedať na otázku: Akú budúcnosť olympijského hnutia chceme?

Chceme, aby naše olympijské hnutie bolo politickými tlakmi rozťahané a rozdelené?

Alebo zostaneme verní nášmu olympijskému poslaniu zjednotiť celý svet v mierovej súťaži?

Preto sa každého z vás pýtam: akú olympijskú budúcnosť chcete?

Akú cestu si vyberieme?

Cestu rozdelenia - alebo cestu jednoty?

Pre MOV, pre drvivú väčšinu z nás, pre medzinárodné federácie a pre mňa osobne je odpoveď úplne jasná:

Nechceme sa nechať rozdeliť a rozdeľovať. Chceme žiť v súlade s naším olympijským mierovým poslaním.

Táto cesta jednoty a mieru je to, čo olympijské hnutie predstavuje.

Všetci máme svoje pocity a emócie v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Všetci cítime nutkanie pomôcť tvárou v tvár ľudskej tragédii, ktorá sa tam odohráva.

Cítime bolesť ukrajinských športovcov a celej ukrajinskej olympijskej komunity, ktorá deň čo deň trpí touto krutou vojnou. So smútkom si uvedomujeme, že nemôžeme odstrániť všetku túto bolesť. O to viac sme odhodlaní v rámci nášho solidárneho úsilia pomôcť našim ukrajinským priateľom všetkými možnými spôsobmi. Preto sme počas mojej návštevy Kyjeva toto leto strojnásobili náš fond solidarity pre Ukrajinu. Túto solidaritu, ako aj ďalšie naše opatrenia veľmi ocenili športovci, Národný olympijský výbor Ukrajiny a najvyššie orgány krajiny.

V tejto súvislosti by som sa chcel poďakovať mnohým z vás, národným olympijským výborom a medzinárodným federáciám, ktorí nás ohromujú prejavmi solidarity, ktoré v mnohých prípadoch prichádzajú nad rámec tohto fondu.

Som si istý, že môžem hovoriť za vás všetkých, že budeme pokračovať v tomto solidárnom úsilí celej olympijskej komunity a budeme naďalej stáť po boku ukrajinských športovcov, aby sme mohli v Paríži 2024 a Miláne Cortine 2026 privítať silný tím Národného olympijského výboru Ukrajiny.

Pokiaľ ide o naše kroky ako olympijského hnutia ako celku, musíme sa riadiť naším poslaním a našimi zásadami. Musíme konať tak, aby sme chránili poslanie olympijského hnutia, a to je byť zjednocujúcou - nie rozdeľujúcou - silou v našom už príliš roztrieštenom svete.

To všetko sa deje v čase, keď sa vytvára nový svetový poriadok. Už dnes vidíme, že tento nový svetový poriadok bude viac rozdeľovať ako ten, o ktorý sa snažíme.

Tento neblahý trend nás v olympijskom hnutí varuje, pretože ide proti nášmu poslaniu zjednocovať svet. Ale práve v týchto rozdeľujúcich a konfrontačných časoch ľudia na celom svete hľadajú zjednocujúcu silu. Zjednocujúcu silu, ktorá spája ľudstvo. A to olympijské hnutie môže ponúknuť: Zjednocujeme celý svet v mierovej súťaži.

Spolu so všetkými ľuďmi dobrej vôle chceme skromne prispieť k mieru.

Nie tak dávno sme tak urobili práve tu, na Kórejskom polostrove. Zimné olympijské hry Pjongčasng 2018 boli len niekoľko mesiacov pred otvorením na hrane pre hrozby vojny a konfrontácie na kórejskom polostrove.

Tým, že sme držali spolu a vždy konali v súlade s našimi zásadami, sme tieto výzvy prekonali.

To, čo sa začalo ako zdanlivo neprekonateľná situácia, sa skončilo nezabudnuteľným spoločným pochodom športovcov národných olympijských výborov Južnej a Severnej Kórey na otváracom ceremoniáli.

Skončilo to zjednoteným ženským hokejovým tímom, ktorý ukázal svetu zjednocujúcu silu športu.

Skončili sa zimnými olympijskými hrami Pjongčang 2018, ktoré vyslali svetu silné posolstvo mieru z kórejského polostrova.

Ešte nedávno sme čelili globálnej pandémii a jej dôsledkom. Aj v tomto temnom období sa nám podarilo výrazne posilniť význam športu a našich hodnôt v spoločnosti.

Urobili sme tak zdôraznením prínosu športu k fyzickému a duševnému zdraviu.

Urobili sme tak propagáciou veľkého spoločenského významu športu ako tmelu, ktorý spája komunity.

Urobili sme tak zdôrazňovaním ekonomického prínosu športu.

Urobili sme tak tým, že sme úspešne a bezpečne zorganizovali dva ročníky olympijských hier počas globálnej pandémie, čím sme svetu vyslali silné posolstvo nádeje, odolnosti, solidarity a mieru.

Toto všetko sme mohli dosiahnuť len vďaka predvídavosti a jednote ako jedno olympijské hnutie.

Keď túto jednotu a predvídavosť preukážeme aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine, som veľmi presvedčený, že dokážeme prekonať aj túto výzvu a áno, že dokážeme prekonať aj našu dilemu.

Ale ako?

V prvom rade musíme zostať jednotní. Preto by som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým národným olympijským výborom, medzinárodným federáciám a všetkým športovcom, ktorí sa riadili našimi odporúčaniami v súvislosti so sankciami a ochrannými opatreniami.

Zároveň vyzývam všetkých v olympijskom hnutí - a vyzývam najmä každý národný olympijský výbor: nerozdeľujte naše jednotné olympijské hnutie.

Vyberte si cestu jednoty a mieru.

Prosím, majte naše olympijské poslanie stále na pamäti a vo svojich srdciach. Vždy pamätajte na to, že sme globálne hnutie. Olympijské hnutie je univerzálne. Táto stránka

znamená, že všetci ste predovšetkým členmi nášho celosvetového olympijského hnutia.

Majte to na pamäti a vždy majte na pamäti, že vy, vaša autonómia a vaši športovci by mohli byť ďalšími v rade na sankcie z politických dôvodov.

Po druhé, musíme konať prezieravo, musíme byť aktívni. Ak chceme chrániť a brániť našu autonómiu, musíme presvedčiť politických vodcov tohto sveta o dôležitosti nášho zjednocujúceho poslania.

Musíme ich presvedčiť, že šport musí byť niečo, čo nás spája napriek všetkým sporom a rozdielom, ktoré môžeme mať. Musíme ich presvedčiť, aby toto vzácne puto neprerušili. Toto vzácne puto, ktoré v minulosti oslavovali v nespočetných vyhláseniach.

Aby sme ich dokázali presvedčiť o tejto zjednocujúcej sile športu, musíme predovšetkým zostať jednotní medzi sebou. Musíme spoločne odolávať všetkým pokusom o rozdelenie nášho olympijského hnutia.

V čase, keď čelíme príliš mnohým rozdeleniam a konfliktom, v čase, keď čelíme príliš veľkej konfrontácii a príliš mnohým vojnám, v takejto krehkej a nepokojnej dobe, som si istý, že vy všetci, všetky národné olympijské výbory sveta, sa pridáte k našej výzve adresovanej všetkým politickým lídrom tohto sveta - výzve, ktorú som už vyslovil na otváracom a záverečnom ceremoniáli zimných olympijských hier Peking 2022: Dajte mieru šancu!

O zjednocujúcom poslaní a prínose nášho olympijského hnutia pre mier hovoria mnohí vedúci predstavitelia politiky a športu, s ktorými sa rozprávam.

Mnohí z nich a mnohí z vás vyjadrili nádej - a niektorí dokonca presvedčenie -, že šport môže prispieť k zmene tohto konfrontačného myslenia; že veľký symbol olympijských hier môže inšpirovať politických lídrov, aby namiesto vojny a rozdelenia uvažovali o cestách k mieru a spolupráci.

V tomto pravom olympijskom duchu solidarity a mieru vás všetkých pozývam, aby sme sa spojili, aby sme sa zjednotili s dôverou jeden v druhého, ako sa nám to darilo v uplynulých rokoch.

Nerozdeľujme naše vzácne olympijské hnutie. Kráčajme spoločne po tejto ceste jednoty a mieru. Žime spoločne v súlade s naším olympijským poslaním.

Naďalej dodržiavajme sankcie a ochranné opatrenia. Nerobte menej, pretože robiť menej znamená rozdeľovať olympijské hnutie. Nerobte viac, pretože robiť viac znamená rozdeľovať olympijské hnutie.

Na takomto pevnom základe jednoty môžeme s veľkou dôverou očakávať rozvoj olympijského hnutia.

Vieme, že výziev nebude ubúdať, ale pripravovali sme sa na to, ako sme len mohli. Ako sme povedali už v apríli 2020 pri vypuknutí pandémie: aj po prekonaní zdravotnej krízy budeme musieť čeliť ďalekosiahlym sociálnym, finančným, hospodárskym a politickým dôsledkom. V súčasnosti ich ešte zhoršujú dôsledky vojny.

Vďaka tomu, že sme stáli jednotne a prezieravo, sme dokázali využiť príležitosti, ktoré nám tieto krízy ponúkli.

Bolo to do veľkej miery vďaka veľkému úspechu bezprecedentného cyklu troch po sebe nasledujúcich ročníkov olympijských hier v Ázii: 2018 v Kórei, 2020 v Japonsku, 2022 v Číne. Na základe tohto veľkého úspechu sme nášmu hnutiu priniesli nielen stabilitu. Tento úspech nám umožnil vyjsť z týchto kríz ešte silnejší ako predtým.

O tom, aký úspešný bol tento ázijský cyklus, svedčia najnovšie údaje o celosvetovej sledovanosti vysielania. Zimné olympijské hry Peking 2022 boli digitálne najzaujímavejšími zimnými olympijskými hrami v histórii, keď ich celosvetovo sledovali viac ako 2 miliardy ľudí na lineárnych televíznych a digitálnych platformách.

Tieto najnovšie údaje nadväzujú na predchádzajúce rekordné čísla z olympijských hier Tokio 2020 a zimných olympijských hier Pjongčang 2018.

Áno, každé z týchto olympijských hier čelili bezprecedentným výzvam. Politické konflikty a napätie. Globálna pandémia, ktorá stále pokračuje aj v čase, keď hovoríme. A predsa, každá svojím vlastným jedinečným spôsobom, tieto tri po sebe nasledujúce olympijské hry ukázali, čo môžeme spoločne dosiahnuť, keď budeme konať prezieravo, solidárne a jednotne. Preto by som chcel ešte raz vyjadriť úprimné poďakovanie a vďaku vám všetkým, a najmä našim olympijským priateľom v Ázii - ďakujem našim olympijským priateľom v Kórei, Japonsku a Číne. Ďakujem vám, že píšete olympijskú históriu. Podarilo sa nám to. Urobili sme to pre športovcov. Urobili sme to spoločne.

Vďaka tejto jednote a predvídavosti čelíme týmto turbulentným časom z pozície sily a stability.

To, aká dôležitá je táto pozícia sily a stability pre naše olympijské hnutie, zdôrazňuje zhoršujúca sa celosvetová hospodárska situácia. Inflácia, exponenciálne rastúce náklady na energie a recesia zhoršujú sociálne, finančné a politické tlaky vyplývajúce z krízy COVID, spôsobujú ťažkosti a ovplyvňujú životy ľudí na celom svete. Olympijské hnutie nie je tejto skutočnosti ušetrené. Vďaka našej silnej pozícii a stabilite sa však na MOV môžete spoľahnúť aj v týchto nepokojných časoch:

MOV bude v plnej miere plniť svoje finančné záväzky, ktoré sme vám dali.

To platí aj pre náš rozpočet olympijskej solidarity, ktorý sme pre túto olympiádu dokonca zvýšili o 16 percent na celkovú sumu 590 miliónov dolárov. Z tohto financovania profitujú všetky národné olympijské výbory, všetky medzinárodné organizácie a všetci športovci. Aj v tomto prípade sme konali prezieravo, aby sme boli pripravení na nepredvídateľnú budúcnosť; aby sme boli schopní poskytnúť olympijskej komunite finančnú istotu, keď nastanú ťažké časy. A časy sú teraz ťažké.

Preto naša stabilná situácia nie je v žiadnom prípade vopred daná. Sme tam, kde sme dnes, vďaka spoločnému a sústredenému úsiliu nás všetkých. V tomto krehkom svete je stabilita, ktorej sa tešíme, možno tou najsilnejšou menou, akú môžete mať. Máloktorá iná organizácia sa môže pochváliť takouto silnou menou stability v našich nestálych časoch.

Táto nestálosť tiež znamená, že každý z vás čelí iným okolnostiam a iným výzvam.

Preto musí byť každý z vás obozretný. Je vo vašom vlastnom záujme, aby ste teraz preskúmali všetky svoje kroky a teraz si stanovili jasné priority. Prehodnoťte teraz všetky svoje plánované aktivity a rozhodnite sa, či je každé podujatie, každá súťaž, každé stretnutie naozaj potrebné vzhľadom na neistú situáciu, v ktorej sa nachádza a bude nachádzať svetová ekonomika.

Takéto prehodnotenie našich činností je rozumné nielen z finančného hľadiska. V našom prepojenom svete čelíme aj vzájomne prepojeným výzvam. Klimatická kríza je jednou z takýchto naliehavých globálnych výziev.

Preto sme v súlade s našou olympijskou agendou 2020+5 uskutočnili hĺbkovú revíziu našich aktivít nielen z ekonomického hľadiska, ale najmä s cieľom znížiť naše emisie uhlíka. V súčasnosti je MOV už uhlíkovo neutrálnou organizáciou. A zaviazali sme sa, že do roku 2024 sa staneme klimaticky pozitívnou organizáciou. Aby sme to dosiahli, už sme výrazne znížili našu uhlíkovú stopu a sme odhodlaní dosiahnuť náš cieľ znížiť ju o 50 % do roku 2030. Rovnako aj všetky nadchádzajúce vydania olympijských hier už zaviazali, že budú uhlíkovo neutrálne. Ak pôjdeme ďalej, budeme vyžadovať, aby všetky olympijské hry boli najneskôr od roku 2030 klimaticky pozitívne.

Môžem vás všetkých len vyzvať, aby ste urobili to isté: prehodnotili všetky svoje športové podujatia, súťaže, stretnutia a všetky svoje aktivity nielen z finančného hľadiska, ale aj s cieľom znížiť svoju, znížiť našu spoločnú uhlíkovú stopu. Prejavíte tým solidaritu najmä s ostatnými národnými športovými výbormi, ktorých existenciu ohrozuje klimatická kríza. V tomto zmysle všetci zdieľame dvojitú zodpovednosť - zodpovednosť za zabezpečenie finančnej udržateľnosti športu a zodpovednosť za zabezpečenie udržateľnej budúcnosti našej planéty.

Aby som povedal zrejmé: tieto dve veci sú neoddeliteľne spojené.

Účinky, ktoré má zmena klímy už teraz, sú obzvlášť zjavné v zimných športoch.

Globálne otepľovanie spôsobuje, že v mnohých oblastiach sveta je čoraz ťažšie využívať zimné športy zodpovedným a udržateľným spôsobom. Preto sme požiadali našu komisiu Future Host, aby preskúmala dôsledky zmeny klímy pre zimné športy a čo to znamená nielen pre organizovanie podujatí zimných športov, ale aj pre odkaz a udržateľnosť takýchto podujatí. Môžeme len povzbudiť všetky zainteresované strany, aby využili tieto odborné poznatky skôr, ako prijmú ďalekosiahle rozhodnutia o svojich zimných športových súťažiach. Ocenili by sme, keby sa takáto konzultácia uskutočnila v súvislosti s jedným alebo druhým nedávnym rozhodnutím v tejto oblasti.

Aby sme mohli lepšie riešiť globálne výzvy, naša olympijská agenda 2020+5 sa zameriava na posilnenie úlohy športu ako dôležitého prostriedku na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN.

Aj v tomto prípade musíme všetci zohrať svoju úlohu pri realizácii cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Preto je veľmi povzbudivé, že len v tomto roku iniciovali národné olympijské výbory z celého sveta už 120 nových projektov zameraných na podporu súdržnosti komunity, zdravia, blahobytu a olympijských hodnôt.

V rámci projektu Olympism 365 sme vytvorili rámec na posilnenie partnerstiev s národnými olympijskými výbormi a rozvojovými inštitúciami v oblastiach, ako sú vzdelávanie, rodová rovnosť, opatrenia v oblasti klímy a mnohé ďalšie.

V rámci Olympijskej agendy 2020+5 sme sa tiež zaviazali posilniť našu dôveryhodnosť a integritu - pretože vieme, že naša schopnosť urobiť svet lepším prostredníctvom športu závisí od našej dôveryhodnosti.

V tejto súvislosti je dôležitým míľnikom Strategický rámec MOV pre ľudské práva. Rámec podrobne opisuje, ako ďalej začleňujeme ľudské práva do našich kompetencií vo všetkých troch oblastiach našej zodpovednosti. To bude zásadne formovať pracovné postupy MOV, olympijských hier a olympijského hnutia. Je dôležité zdôrazniť, že týmto rámcom plne dodržiavame Hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv. Tieto Hlavné zásady OSN potvrdzujú náš postoj, že môžeme byť zodpovední len za niečo, čo súvisí s našimi kompetenciami. Tieto zásady OSN jasne stanovujú, že nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek problémy v oblasti ľudských práv, ktoré sa v danej krajine vyskytujú. Tieto zásady OSN jasne hovoria, že za akékoľvek záležitosti, ktoré presahujú kompetencie príslušnej organizácie, sú zodpovedné vlády.

To isté platí aj pre vás. Vaše vlády nemôžu poveriť vás a vašich športovcov riešením problémov, ktoré neboli schopné vyriešiť generácie politikov. Môžem vás len povzbudiť, aby ste sa v rámci svojich kompetencií riadili strategickým rámcom MOV pre ľudské práva. Poskytujú jasnú a jednoznačnú cestu vpred. Sú ďalším príspevkom celého olympijského hnutia k realizácii cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN.

Olympijská agenda 2020+5 je tiež hnacou silou digitalizácie olympijského hnutia. Jedným z mnohých opatrení v tomto smere bude druhý ročník olympijskej série E-šport, jedinečnej digitálnej skúsenosti na rast priameho zapojenia nových divákov do virtuálnych športov.

A pôjdeme ešte o krok ďalej. V roku 2023 usporiadame okolo tejto olympijskej série E-šport skutočný festival, na ktorom sa stretnú všetky zainteresované strany, aby spoločne oslávili olympijského ducha aj v tomto virtuálnom svete.

Toto je len niekoľko príkladov, ktoré ilustrujú, že realizácia Olympijskej agendy 2020+5 je v plnom prúde. Museli sme sa pustiť do práce, pretože globálna pandémia a geopolitická situácia postavili celý svet a nás v olympijskom hnutí pred bezprecedentné výzvy. Aj v tomto prípade - len vďaka našej prezieravosti a jednote môžeme s veľkou dôverou hľadieť do budúcnosti.

Olympijské hry Paríž 2024 budú znamenať začiatok novej éry: Olympijské hry budú od začiatku až do konca inšpirované a zosúladené s olympijským programom.

Budú inkluzívnejšie, mladšie, mestskejšie, udržateľnejšie a vôbec prvé s úplnou rodovou rovnosťou. A to všetko v jednom z najkrajších miest na svete.

Už teraz sa môžeme tešiť na ohromujúci otvárací ceremoniál, na ktorom státisíce ľudí privítajú a oslávia najlepších športovcov sveta pozdĺž rieky Seina, s ikonickými pamiatkami, ako sú Eiffelova veža alebo katedrála Notre Dame ako kulisy - dokonalý odraz našej vízie inovatívnych, veľkolepých a inkluzívnych olympijských hier, ktoré ponúknu športovcom výnimočný zážitok.

Paríž 2024 tiež nastavuje latku svojimi ambicióznymi klimatickými cieľmi, pričom sa chce stať prvými klimaticky pozitívnymi olympijskými hrami v histórii, dokonca o 6 rokov skôr, ako je náš časový plán.

S veľkou dôverou sa môžeme tešiť aj na zimné olympijské hry Miláno Cortina 2026. Rozsiahle využitie existujúcich športovísk výrazne znižuje náklady, uhlíkovú stopu a zabezpečuje dedičstvo, čím sa dosahujú tri udržateľné efekty súčasne. Áno, existujú výzvy, ktorým musíme čeliť, najmä vzhľadom na zložitú globálnu finančnú a hospodársku situáciu. Vieme však aj o nadšení, efektívnosti a odhodlaní našich talianskych priateľov. Preto sme si veľmi istí, že oslávime vynikajúce zimné olympijské hry Miláno Cortina 2026, ktoré budú pulzovať olympijským duchom, talianskou vášňou pre šport, talianskou kultúrou a talianskym spôsobom života.

Už začiatkom roka 2024 budeme mať veľkú česť opäť si vychutnať skvelú pohostinnosť a vynikajúce organizačné schopnosti našich kórejských olympijských priateľov, keď budeme oslavovať Zimné olympijské hry mládeže Kangwon 2024, ako ďalší príklad veľkého pozitívneho olympijského dedičstva.

V roku 2026 budeme spoločne oslavovať historicky prvé olympijské podujatie na africkej pôde: olympijské hry mládeže Dakar 2026. Všetci sa tešíme na tento festival mládežníckeho športu a ducha africkej kultúry „ubuntu“, ktorý nám ponúknu naši priatelia zo Senegalu.

Olympijské hry Los Angeles 2028 budú kombináciou olympijskej inovácie a olympijského dedičstva, pričom sa budú riadiť víziou organizovať finančne a environmentálne zodpovedné olympijské hry.

Tak ako sa olympijské hry LA 1984 zapísali do histórie ako prvé olympijské hry, ktoré sa konali bez štátneho financovania, aj LA28 budú financované výlučne zo súkromných zdrojov. Na dôkaz hodnoty olympijskej agendy budú LA28 prvými hrami, ktoré budú využívať len existujúce alebo dočasné zariadenia, pričom využijú početné najmodernejšie štadióny v meste a ikonické miesta, ktoré sú dedičstvom olympijských hier 1932 a 1984. A ja plne verím, že Los Angeles nadviaže na skvelú prácu, ktorá sa vykonala v Paríži, pokiaľ ide o ambiciózne znižovanie uhlíkovej stopy.

Pokiaľ ide o zimné olympijské hry 2030, sme na najlepšej ceste prijať rozhodnutie o hostiteľovi na budúci rok. Máme tú česť, že máme tri veľmi silné zainteresované strany, z ktorých všetky sú bývalými hostiteľmi zimných olympijských hier.

Očividne vedia o pozitívnom dedičstve hier a je zrejmé, že ich inšpiruje zameranie olympijskej agendy na udržateľnosť a dedičstvo.

Olympijské hry Brisbane 2032 budú inšpiráciou pre ďalšiu generáciu mladých ľudí. Už teraz plán vízie Brisbane 2032 dokonale zapadá do dlhodobých stratégií sociálneho a hospodárskeho rozvoja Queenslandu a Austrálie. Plne odrážajú ciele Olympijskej agendy 2020+5 pre udržateľné a ekonomicky zodpovedné olympijské hry.

Aj boj o hostenie olympijských hier 2036 je v plnom prúde, pričom už 14 rokov pred ich konaním sa prihlásil nevídane vysoký počet zainteresovaných národných olympijských výborov.

Vďaka tejto prezieravosti a jednote máme všetky dôvody byť presvedčení o svetlej budúcnosti nášho milovaného olympijského hnutia.

Pokračujme teda v tejto ceste spoločne.

Pokračujme rýchlejšie, mierme vyššie, buďme silnejší - spoločne.“

paris

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV