Šport a olympizmus
3 min. čítania

Registrujte podujatia: Olympijský deň 2022 s hlavnou témou mier

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Registrácia na podujatia v rámci Olympijského dňa je už otvorená.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Na základe troch pilierov propagujúcich olympizmus, ktorými sú pohyb, vzdelávanie a poznávanie, ponúka Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) rôznym subjektom príležitosť organizovať oslavy Olympijského dňa pre všetkých. Olympijský deň je najväčšie a najtradičnejšie podujatie, ktoré zastrešuje SOŠV. Na Slovensku dostáva do pohybu tisíce ľudí.

Medzinárodný Olympijský deň sa oficiálne oslavuje už od roku 1948 - vždy 23. júna. Tento deň bol vyhlásený na počesť 23. júna 1894, keď bol na pôde parížskej univerzity Sorbonna založený Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a zároveň bolo prijaté rozhodnutie o obnovení olympijských hier.

Štyri hlavné piliere

V roku 2022 pridal Medzinárodný olympijský výbor k tradičným trom pilierom Olympijského dňa „Hýb sa!“, „Uč sa!“, „Objavuj!“ aj štvrtý „Spoločne pre lepší svet“. Ten má byť každý rok venovaný jednej téme. V roku 2022 je touto témou MIER.

Od roku 1987 sa v rámci osláv Olympijského dňa po celom svete konajú rozmanité športové akcie, medzi ktorými hrá prím Beh Olympijského dňa (BOD). Beh preto, lebo je to základný prejav aktívneho ľudského pohybu. Je jednoduchý a dá sa organizovať všade a takmer pre všetkých.

REGISTRÁCIA PODUJATÍ

Oslavy Olympijského dňa na Slovensku však pravidelne zahŕňajú v duchu štyroch hlavných pilierov aj ďalšie športové, ale aj kultúrne, vedomostné, či „fun“ aktivity. Zastrešujú ich viac ako dve desiatky regionálnych olympijských klubov, ale aj základné, stredné i vysoké školy, mestské a obecné samosprávy, športové tímy či iné záujmové združenia.

„Aj tento rok sú podujatia organizované pri príležitosti Olympijského dňa koncentrované do obdobia od začiatku mája až do konca júna. Ťažiskovým mesiacom je jún. Tento rok je Olympijský deň na Slovensku špecifickejší, keďže región stredného Slovenska a Banská Bystrica budú koncom júla dejiskom Európskeho olympijského festivalu mládeže,“ hovorí riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV Ivana Motolíková.

Olympijský deň aj so školami OCEP

S EYOF 2022 Banská Bystrica sú spojené viaceré aktivity SOŠV vrátane osláv Olympijského dňa. Hlavné oslavy sa uskutočnia 1. júna v Banskej Bystrici. Do programu budú zapojené aj slovenské školy z Olympijského kultúrneho a vzdelávacieho programu (OCEP). Tie spolupracujú s partnerskými školami z vybraných európskych krajín. Spolupráca spočíva vo vzájomnej komunikácii a výmene informácií z rôznych oblastí, napr. geografie, histórie, kultúry, športu atď.

Školy z programu OCEP, ktoré zorganizujú vlastné podujatia Olympijského dňa, dostanú materiálnu podporu v podobe publikácií či propagačných materiálov.

Šanca pre ďalších organizátorov

Šancu získať drobné propagačné predmety majú aj iní organizátori podujatí na oslavu Olympijského dňa. Stačí len podujatie od začiatku mája zaregistrovať a nahlásiť na SOŠV. Dôraz pri rozposielaní materiálov sa kladie najmä na deti a mládež, pre ktoré podujatia organizujú učitelia zo všetkých typov škôl, ale tiež mestá a obce, centrá voľného času, regionálne olympijské kluby či športové kluby. Do organizácie podujatí sa môžu zapojiť aj organizátori denných táborov či športových sústredení.

Každú udalosť je možné označiť logom Olympijský deň a na sociálnych sieťach je potrebné použiť hashtagy #OlympicDay, #MoveForPeace. Pre účastníkov podujatí môže organizátor vyplniť a vytlačiť certifikát o účasti. K dispozícii je tiež logo Olympijského dňa a olympijská hymna, ktoré je možné použiť pri aktivitách.

POKYNY PRE ORGANIZÁTOROV

Olov finale
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri