Šport a olympizmus
2 min. čítania

SOŠV spúšťa projekt EKO45' – interaktívne vzdelávanie pre školy

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s občianskym združením Planet Lover a s finančnou podporou Environmentálneho fondu ponúka pre stredné školy na Slovensku interaktívne prednášky v oblasti environmentálnej výchovy. Žiaci sa v rámci projektu EKO 45‘ dozvedia o aktuálnej situácii, vedecky overených faktoch a scenároch možného vývoja v oblasti životného prostredia.

Svet športu si stále viac uvedomuje dopady prebiehajúcej klimatickej zmeny, ako aj potrebu prispieť svojím vlastným dielom k riešeniu nepriaznivej situácie, ktorej čelí. Trvalá udržateľnosť je jedným z hlavných pilierov olympijského hnutia definovaných v rámci Olympijskej agendy 2020 Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) po vzore MOV vypracoval v roku 2021 vlastnú Stratégiu udržateľnosti 2030, v rámci ktorej má definované ciele aj v oblasti vzdelávania. Jedným z nich je aj začlenenie tém trvalej udržateľnosti do programu olympijskej výchovy a prispieť tak k výchove mladej generácie v duchu olympijských hodnôt. S týmto úmyslom vznikol aj projekt EKO45' – interaktívne vzdelávanie pre školy.

Projekt potrvá od januára do apríla 2023. Zapojiť sa môžu študenti všetkých typov a odborných smerov stredných škôl v rámci celého územia SR. Vzdelávanie prebieha v dĺžke jednej vyučovacej hodiny (45 minút), na ktorej by sa malo zúčastniť cca 150 študentov.

Bližšie informácie a možnosť registrácie nájdete v špecializovanej sekcii projektu.

REGISTRÁCIA

Envirofond baner
OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV