Šport a olympizmus
2 min. čítania

Termíny na podávanie žiadostí na príspevok v prvej výzve Fondu na podporu športu posunuli o mesiac

(pp)
Foto
TASR/RADOVAN STOKLASA

Fond na podporu športu posunul o jeden mesiac termíny podávania žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry. Výzvu číslo 2020/001 zverejnili 31. decembra 2020 a pôvodne sa mali žiadosti podávať v období od 15. februára 2021 do 1. marca 2021.

Historicky prvá výzva Fondu na podporu športu (FNPŠ) je zameraná na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne znevýhodnených občanov. Celkovo v rámci nej prerozdelia 15 miliónov eur. Do každého z ôsmich samosprávnych krajov pôjde minimálne 1,5 milióna eur. Žiadosti v minimálnej výške 50-tisíc a maximálnej 1,5 milióna eur môžu predkladať športové organizácie, obce i vyššie územné celky. Jednou z podmienok je, že žiadateľ musí zabezpečiť minimálne 50-percentné spolufinancovanie projektu.

Správna rada FNPŠ sa na svojom januárovom zasadnutí rozhodla podporiť férovú súťaž žiadateľov v rámci vyhlásenej výzvy. Z dôvodu pretrvávajúceho núdzového stavu pre pandémiu ochorenia COVID-19 posunula aj termín podávania žiadostí o jeden mesiac. Príslušné dokumenty sa tak budú prijímať v termíne od 15. do 31. marca 2021, čo žiadateľom umožní pripraviť čo najlepšie projekty.

Na webovom sídle FNPŠ nájdu žiadatelia už aj odpovede na často adresované otázky. Ako informoval fond v tlačovej správe, správna rada zároveň po diskusii schválila váhy a bodové hodnotenie kritérií na hodnotenie žiadostí v rámci výzvy. Rovnako schválila i zoznam k žiadosti potrebných príloh.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri