Šport a olympizmus
4 min. čítania

Výtvarná súťaž „ Športuj pre zdravie“

Angelika Révész

Olympijský klub Alojza Szokolyiho v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Šahách vyhlásili výtvarnú súťaž na tému „Športuj pre zdravie“. Olympijská charta definuje olympizmus ako životnú filozofiu, oslavujúcu a vyvážene spájajúcu telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Spojením športu s kultúrou a výchovou sa olympizmus snaží o utvorenie spôsobu života, založenom na radosti z vynaloženého úsilia, výchovnej hodnote dobrého príkladu, spoločenskej zodpovednosti a na rešpektovaní všeobecných základných etických princípov.

Výtvarná súťaž bola určená pre deti a mládež s cieľom netradičnou formou pritiahnuť ich pozornosť k olympijským hodnotám, ideálom a hlavne k potrebe pohybu, aby udržali svoje zdravie. S výzvou sme oslovili materské a základné školy celého šahanského regiónu. Obdržali sme viac ako 100 nádherných a milých umeleckých diel, kde deti a mládež vyjadrovali svoje myšlienky, pocity, sny spojené s témou športových aktivít. V každej kategórii sme udelili 1., 2. a 3. miesto, cenu poroty a cenu za výnimočné dielo.

I. kategória, Materské školy                               

1. Rozália Csáky (MŠ, Hontianska cesta 45)                      

2. Adam Adamec  (MŠ-Óvoda, Nám. M. R. Štefánika 14)   

3. Alex Tamás (MŠ-Óvoda s VJM, Hviezdoslavova 32)

Cena poroty: Olívia Kurucz (MŠ-Óvoda s VJM, Hviezdoslavova 32)

Cena za výnimočné dielo: Nataly Mária Burzová (MŠ Hviezdoslavova 30)

                                                                       

II. kategória, ZŠ r. 1-4                                              

1. Dárius Balázs (ZŠ L. Pongrácza s VJM-PLA)           

2. Tibor Harman (ZŠ L. Pongrácza s VJM-PLA)       

3. Lídia Izsmán (KSŠ F.F. s VJM-FFKIKI)

Cena poroty: Viktória Križanová (ZŠ L. Pongrácza s VJM-PLA)            

Cena za výnimočné dielo: Eva Mucsková (ZŠ Plášťovce)

                                                      

III. kategória, ZŠ r. 5-9                                               

1. Zsófia Lomen (KSŠ FF s VJM-FF KIKI)              

2. Viktória Bojtos (KSŠ FF s VJM-FF KIKI)           

3. Anna Csáki (KSŠ FF s VJM – FF KIKI)

Cena poroty: Linda Jekkel (KSŠ F.F. s VJM – FF KIKI), Barbara Bohus (KSŠ F.F. s VJM – FF KIKI)

Výnimočné dielo: Tímea Chebeň (KSŠ F.F. s VJM – FF KIKI)

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV