Šport a olympizmus
2 min. čítania

Výzva na zapojenie sa do súťaže o cenu pre najlepší projekt podpory inklúzie prostredníctvom športu

Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) vyhlásila výzvu na cenu pre najlepší projekt podporujúci inklúziu prostredníctvom športu. Pre víťazov každej kategórie 2021 #BeInclusive EU Sport Awards 2021 je pripravená odmena 10-tisíc eur.

Cena sa udeľuje v troch kategóriách:

Prekonávanie bariér – ocenenie za projekty posilňujúce odolnosť, umožňujúce prekonávať prekážky brániace v participácii.

Oslava odlišnosti – ocenenie za projekty podporujúce toleranciu, pozitívne príklady fungovania rôznorodých skupín s dôrazom na vzájomné porozumenie a akceptáciu.

Inšpirácia k zmene – ocenenie za projekty využívajúce pozitívne príklady inšpirujúce k zmene v málo podnetnom prostredí.

Projekt prihlásený do súťaže o cenu môže byť zameraný na  znevýhodnené a marginalizované komunity, osoby sociálne ekonomicky znevýhodnené, s nedostatkom príležitostí na vzdelanie a rozvoj, osoby s rôznym druhom postihnutia, zdravotnými problémami, alebo osoby z kultúrne odlišného prostredia, ako sú migranti, utečenci, príslušníci národnostných menšín, prípadne osoby z odľahlých lokalít.

Víťaz a finalisti na druhom a treťom mieste v každej kategórii budú inšpiráciou pre ostatné organizácie a jednotlivcov v celej Európe. Slávnostné odovzdávanie cien je naplánované na apríl 2022. Víťazi každej kategórie získajú po 10-tisíc eur, za druhé a tretie miesto je odmena 2500 eur.

Projekty nemusia byť medzinárodné, ani nemusia byť podporované fondami EU. Aktivity však musia byť realizované v niektorom z členských štátov, resp. asociovaných tretích krajin.

Žiadateľ musí byť registrovaný v registri účastníkov (tzv. Participant Register) a žiadosť musí byť podaná od 21. októbra 2021  elektronicky prostredníctvom portálu Funding & Tenders Portal Electronic Submission System. Viac informácií je v prílohe a na webe EACEA.

V žiadosti je potrebné vyhodnotiť dopad projektu na účastníkov a ich komunitu z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska. Zároveň je potrebné uviesť benefity nad rámec športových aktivít (napríklad sprostredkovanie práce, rozvoj jazykových kompetencií, podpora participácie, časová udržateľnosť projektu, informovanie o výsledkoch, prípadne možnosť opakovanej použiteľnosti projektu).

Viac informácií o výzve

OLOV
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV