Šport a olympizmus
3 min. čítania

Eurobarometer: Až 43 % Slovákov vôbec nešportuje

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth

S určitou pravidelnosťou alebo pravidelne cvičí či športuje 35 percent Slovákov. V porovnaní s posledným podobným prieskumom Eurobarometer pred piatimi rokmi je to nárast o 7 percent.

Výsledky piateho prieskumu Eurobarometer venovaného športu a fyzickej aktivite zverejnila Európska komisia. V období od 19. apríla do 15. mája odpovedalo na otázky o športe a fyzickej aktivite 26 580 respondentov z 27 členských krajín Európskej únie, medzi nimi bolo aj 1011 Slovákov.

Slováci v prieskume Eurobarometer lepší ako je európsky priemer

Minimálne 5-krát do týždňa športuje 6 percent z opýtaných Slovákov, ďalších 11 % vykonáva pohybové či športové aktivity 3 a 4-krát za týždeň a 17 % raz či dvakrát za týždeň. Raz až trikrát do mesiaca cvičí či športuje 7 % Slovákov, menej často 15 % a vôbec 43 %.

Európsky priemer necvičiacich či nezapojených do športových aktivít je 45 %. Najviac ľudí nešportuje vôbec v Portugalsku (75 %) a Grécku (68 %), najmenej vo Fínsku (8 %) a vo Švédsku (12 %). Otázka v prieskume znela: Ako často sa venujete cvičeniu alebo športovaniu? Pod cvičením sa rozumie akákoľvek aktivita, ktorá má súvis so športom.

Všeobecne platí, že čím staršia veková kategória, tým je v nej vyššie zastúpenie nešportujúcich. Najviac športových aktivít majú muži i ženy vo veku od 15 do 24 rokov (54 %). Kým v prípade osôb vo veku 25 – 39 rokov pravidelne cvičí 42 percent opýtaných, v skupine ľudí vo veku 40 – 54 rokov je to už len 32 percent a pravidelne cvičiacich ľudí vo veku nad 55 rokov je 21 percent.

Kým u žien sa najviac aktívne nehýbu osoby starajúce sa o domácnosť a dôchodkyne, u mužov sú to nezamestnaní a dôchodcovia. Najlepšie u oboch pohlaví sú na tom študenti.

POROVNANIE SLOVENSKA A EURÓPY V GRAFOCH

Slováci najčastejšie športujú doma

Až 67 % Slovákov sa podľa Eurobarometra venuje rôznym fyzickým aktivitám mimo športu, medzi ktoré patrí aj práca v záhrade. Nikdy ich nevykonáva podľa prieskumu 16 % Slovákov.

Slováci najčastejšie cvičia alebo športujú doma (61 %) alebo v parku či v prírode (49 %). Oba ukazovatele sú nad európskymi priemermi, najmä v cvičení doma sú Slováci iní ako Európania. V krajinách dvadsaťsedmičky doma športuje len 37 % obyvateľov.

Až 76 % Slovákov a 69 % Európanov nie je členom žiadneho športového či spoločensko-kultúrneho klubu ponúkajúceho šport.

O význame športu obyvatelia starého kontinentu nepochybujú. Pre 54 percent Európanov (50 percent Slovákov) sú hlavnými dôvodmi pre fyzické aktivity snaha zlepšiť si zdravie, fyzickú kondíciu a uvoľniť sa.

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA Z PRIESKUMU

Hlavnou prekážkou nedostatok času

V prieskume Eurobarometer 41 percent opýtaných (47 percent Slovákov) uviedlo, že hlavnou prekážkou aktívneho života je nedostatok času. Za ňou nasleduje nedostatočná motivácia alebo nezáujem o šport.

Z prieskumu vyplýva aj to, že počas pandémie koronavírusu 52 % Európanov zredukovalo fyzickú aktivitu na polovicu alebo s ňou úplne prestalo. Na Slovensku je toto číslo ešte vyššie – 57 %. Pandémia neovplyvnila športovanie u 31 % Slovákov,  7 % opýtaných priznalo, že začali byť častejšie fyzicky aktívni ako pred pandémiou.

Respondenti v prieskume Eurobarometra odpovedali aj na otázky podpore komunity prostredníctvom športu a fyzickej aktivity, pozornosti občanov a športových organizácií venovanej udržateľnosti a životnému prostrediu či podpore rodovej rovnosti v športe a vo fyzickej aktivite.

Juniorský olympijský tím 2024
2 percent nadacia

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV