Komisia pre ženy a šport

Ciele

Cieľom komisie ženy a šport je zabezpečovať osvetu a sprístupňovať športovej verejnosti dokumenty z MOV a iných inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou rodovej rovnosti a prispievať tak k tomu, aby ženy aj muži v športe mali rovnaké príležitosti zapojenia sa do športového a riadiaceho života vo všetkých úrovniach a smeroch. Prispievať k zabezpečeniu základného práva športovcov, ktorým je bezpečné prostredie, v ktorom šport vykonávajú.

Aktivity

Rozpracovanie dokumentov MOV zaoberajúcich sa problematikou rodovej rovnosti. Prezentácia výnimočných žien v športe v médiách, spolupráca s ostatnými komisiami a zložkami SOŠV.

Predseda
Monika Šišková
členka výkonného výboru SOŠV, členka komisie gymnastiky pre všetkých Medzinárodnej gymnastickej komisie
Členovia
Mária Mračnová
čestná členka SOŠV, poradkyňa prezidenta SOŠV, predsedníčka Olympijského klubu Bratislava
Klára Urbánová
žurnalistka
Angelika Révész
členka Olympijského klubu A. Szokolyiho Šahy
Oľga Kyselovičová
docentka na katedre gymnastiky FTVŠ UK, viceprezidentka Slovenskej gymnastickej federácie
Igor Machajdík
Národné športové centrum, športový historik a publicista
Jana Labudová
viceprezidentka Rady Slovenskej plaveckej federácie pre synchronizované plávanie
Lenka Tlučáková
odborná asistentka katedra športovej edukológie Fakulta športu PU v Prešove
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri