Arnold Bugár

Výsledky
Hry Výprava Šport Disciplína Umiestenie
Barcelona 1992
ČSFR
Športová gymnastika viacboj 77