Šport a olympizmus
SOŠV
7 min. čítania

63. valné zhromaždenie: ZSL nahradil SLSA v pozícii člena SOŠV

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Zväz slovenského lyžovania (ZSL) ako národná športová federácia pre lyžiarsky a snoubordingový šport nahradil v pozícii riadneho člena Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Slovenskú lyžiarsku a snowboardovú asociáciu. Rozhodlo o tom plénum SOŠV na 63. valnom zhromaždení SOŠV. Zároveň potvrdili aj zmenu Stanov SOŠV. Valné zhromaždenie SOŠV sa konalo v hoteli Gate One v Bratislave. 

Cena Pavla Schmidta pre Zuzanu Rehák Štefečekovú
Zuzana Rehák Štefečeková si prevzala z rúk prezidenta SOŠV Antona Siekela a čestného člena SOŠV Vladimíra Millera Cenu Pavla Schmidta za najhodnotnejší výkon roka 2021.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Najväčšia pozornosť na piatkovom rokovaní 63. valného zhromaždenia SOŠV sa sústredila na rozhodnutie k situácii v slovenskom lyžovaní a snoubordingu. Ešte predtým sa členom pléna prihovoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký. Šport považuje za dôležitú súčasť života každého človeka a všetkých ubezpečil, že šport patrí medzi prioritné témy jeho rezortu.

Následne prezident SOŠV Anton Siekel a čestný člen SOŠV Vladimír Miller odovzdali najvýznamnejšie výročné ocenenia a vyznamenania za rok 2021 pre tých, ktorí si ich nemohli osobne prevziať na májovom valnom zhromaždení.

Cenu Pavla Schmidta za najlepší výkon roka 2021 dostala Zuzana Rehák Štefečeková, Zlaté odznaky SOŠV si prevzali dlhoroční športoví funkcionári Ladislav Asványi a Ivan Cibák.

Valné zhromaždenie SOŠV zobralo na vedomie správu prezidenta SOŠV

Prezident SOŠV Anton Siekel vo svojej správe o činnosti pripomenul, že obdobie, ktoré športové hnutie čaká v nasledujúcom období bude ešte náročnejšie ako to, ktoré prekonalo v posledných dvoch rokoch.

„V SOŠV sme pripravení čeliť tejto i ďalším výzvam. Stretávame sa nielen formálne na valných zhromaždeniach, ale aj na športoviskách i rôznych pracovných stretnutiach, na ktorých riešime aktuálne problémy a otázky. Chcem sa poďakovať každému, kto prispieva k tomu, že šport sa posúva dopredu,“ povedal Anton Siekel.

Prezident SOŠV prednáša svoju správu na 63. VZ SOŠV
Prezident SOŠV prednáša svoju správu na 63. VZ SOŠV.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Spomenul aj projekty Juniorského olympijského tímu, Ukáž sa!, Olympijské srdce pre seniorov, Olympijský odznak všestrannosti či Športuj, Slovensko, ktoré organizuje SOŠV v spolupráci s partnermi. Vyzdvihol skutočnosť, že sa podarilo usporiadať v Banskej Bystrici Európsky olympijský festival mládeže. Upriamil pozornosť aj na činnosť a prevádzku Slovenského olympijského a športového múzea a upozornil na prínosy projektu trvalej udržateľnosti ASAP, do ktorého sa zapojil SOŠV.

V správe sa poďakoval za spoluprácu predchádzajúcemu štátnemu tajomníkovi pre šport Ivanovi Husárovi a ocenil športové úspechy našich výprav na letnom EYOF v Banskej Bystrici a na Svetových hrách v Birminghame.

„Budeme v nasledujúcom období napäto sledovať, ako sa bude ďalej vyvíjať rokovanie o novele Zákona o športe. Budeme sa snažiť vystupovať na rokovaniach tak, aby to bolo vždy v záujme športu,“ povedal Anton Siekel.

Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba a výkonný riaditeľ organizačného výboru XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) Banská Bystrica 2022 Peter Hamaj zreferovali členom pléna o organizácii najväčšieho multišportového podujatia na Slovensku. V Európe i doma malo veľký ohlas a jeho organizácia bola úspešná. Rozpočet EYOF bol vo výške 15,7 milióna eur, z toho zo štátnych zdrojov išlo 12,2 milióna. Športové zväzy získali športové náčinie a náradie v hodnote 700-tisíc eur.

Členka Medzinárodného olympijského výboru Danka Barteková vo svojom videopríhovore, keďže má povinnosti v zahraničí, spomenula hovor s prezidentom MOV Thomasom Bachom, po ktorom nasledovala séria jeho rozhovorov s národnými olympijskými výbormi a športovcami. Upriamila pozornosť na rámcový dokument MOV o ľudských právach. „Je to historická udalosť, že MOV má právne zakotvený prístup k téme ľudských práv,“ povedala Danka Barteková.

Pripomenula, že aj na nedávnom zasadnutí Asociácie národných olympijských výborov v Soule rezonovala téma, že po pandemickom období nasleduje ďalšie ekonomicky náročné obdobie. „Pripravujeme sa na obdobie šetrenia, ale apelujem, aby sme naďalej pripomínali úlohu športu v spoločnosti,“ hovorila Danka Barteková.

Hlasovanie o lyžiaroch bez väčšej diskusie

Najsledovanejšiemu bodu rokovania nepredchádzala veľká diskusia. Téma situácie v slovenskom lyžovaní sa objavila na rokovaní valného zhromaždenia už po piaty raz, oveľa viac sa ňou zaoberal výkonný výbor SOŠV. Štatút národného športového zväzu získal od ministerstva školstva Zväz slovenského lyžovania. Ešte pred dvoma rokmi ho mala Slovenská lyžiarska asociácia (SLA), teraz po novom Slovenská lyžiarska a snowboardová asociácia (SLSA), ktorá bola zároveň aj členom SOŠV.

Členovia pléna počas 63. valného zhromaždenia SOŠV
Členovia pléna počas 63. valného zhromaždenia SOŠV.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

K vzniknutému stavu sa vyjadrili aj renomovaní právnici, ich stanovisko odôvodnil riaditeľ právneho oddelenia SOŠV Patrik Hrbek. Snahou návrhu na vylúčenie doterajšieho člena a prijatie nového bolo, aby sa dal právny stav do poriadku v súlade so Stanovami SOŠV.

V diskusii viceprezident SLSA Jiří Jeřábek uviedol, že nespochybňuje štatút národnej športovej federácie pre ZSL, aj keď v tejto záležitosti prebieha súdny proces a správny súd ešte nerozhodol, ale SLSA by mohla podľa jeho názoru zostať členom SOŠV. Odvolal sa na článok Stanov, ktorý umožňuje členstvo národných športovým organizáciám podieľajúcim sa na plnení úloh olympijského hnutia. Patrik Hrbek však zareagoval, že v duchu Olympijskej charty každý šport môže v pléne SOŠV reprezentovať len jeden zástupca.

Plénum napokon rozhodlo v hlasovaní o vylúčení SLSA z radov SOŠV, keď za návrh bola viac ako dvojtretinová väčšina. Následne sa rozhodlo aj o prijatí Zväzu slovenského lyžovania za člena SOŠV.

Prešla aj zmena Stanov SOŠV

Členovia SOŠV upravili aj Stanovy SOŠV v bode o právach a povinnostiach výkonného výboru SOŠV, aby boli v súlade s novelou Zákona o Fonde na podporu športu. Táto legislatívna zmena prešla bez pripomienok.

V záverečnej diskusii sa Peter Lazar zo Slovenskej motocyklovej federácie i Ján Magdoško zo Slovenského zväzu rýchlokorčuľovania sa kriticky vyjadrili k prieskumom záujmu o športy, ktoré majú vplyv na výšku štátneho príspevku uznaným športom.

POVEDALI PO 63. VZ SOŠV

(zdroj: TASR)

Anton Siekel (prezident SOŠV): „Verím, že sa podobná situácia už nezopakuje. Jedným z riešení je zriadenie športového arbitrážneho súdu, aby sme mali inštitúciu, ktorá to môže riešiť v ďaleko väčšom predstihu, ako tomu bolo na VZ.“

Martin Paško (prezident ZSL): „V prvom rade ďakujeme delegátom za prejavenú dôveru. Plne si uvedomujeme zodpovednosť a urobíme všetko pre to, aby sme svojimi výsledkami a činnosťou prispeli k šíreniu olympijskej myšlienky. Pred štyrmi rokmi pri vzniku sme si dali za cieľ posúvať športovcov a lyžiarsku obec, čo sa nám darí. Máme ich plnú dôveru a pozeráme sa dopredu.“

Jiří Jeřábek (viceprezident SLSA): „Musím priznať, že naša asociácia sa bude s týmto rozhodnutím veľmi ťažko stotožňovať. V tejto chvíli ho rešpektujeme, čo robíme už od začiatku, ale mrzí ma, že sme nedostali priestor na obhajobu. Podľa nás všetko začalo nezákonným rozhodnutím ministerstva 2. decembra 2020, keď pán Husár vyhlásil, že už nie sme národný športový zväz. Prebieha správny súd a veríme, že potvrdí náš názor a pravda vyjde najavo. Stále vnímame spolupratričnosť s ostatnými športmi. V tejto chvíli sú členmi aj organizácie, ktoré nemajú klasickú športovú činnosť, preto sme chceli zostať súčasťou športového hnutia na Slovensku.“

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV