Šport a olympizmus
6 min. čítania

Bohaté aktivity SOŠV v oblasti olympizmu pokračujú aj v roku 2023

pp, im
O projekty oddelenia olympizmu SOŠV bol počas EYOF veľký záujem.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) pripravuje na rok 2023 množstvo aktivít zameraných na šírenie myšlienok olympizmu, fair play i rovnosti príležitostí. O jednotlivých projektoch sa oboznámili členovia Rady pre rozvoj olympizmu SOŠV na zasadnutí, ktoré viedla viceprezidentka SOŠV Danka Barteková.

Oddelenie olympizmu SOŠV a jednotlivé komisie SOŠV chcú v roku 2023 nadviazať na viaceré úspešné projekty z minulosti. SOŠV o nich informuje na svojich webových stránkach, v newslettroch či na sociálnych sieťach.

Danka Barteková počas rokovania Rady pre rozvoj olympizmu SOŠV vyzdvihla úspech minuloročného Európskeho olympijského festivalu mládeže v Banskej Bystrici a poďakovala sa za aktívnu účasť na aktivitách SOŠV členom komisie športovcov SOŠV i Slovenskej asociácie olympionikov.

Riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV Ivana Motolíková, predsedníčka Slovenskej olympijskej akadémie Elena Malíková, predsedníčka komisie pre rovnosť príležitostí Monika Šišková, predsedníčka Klubu fair play SOŠV Katarína Ráczová, členovia komisie SOŠV pre dlhodobú udržateľnosť Alexandra Madrová a Igor Kováč, predseda Združenia olympijských klubov SR Vladimír Miller, riaditeľka Slovenského olympijského a športového múzea Diana Kosová i jedna z iniciátoriek projektu Dobehni svoj mozog junior Anastasia Kuzminová následne predstavili jednotlivé pripravované projekty na rok 2023.

Naďalej chcú všetky zložky rozvíjať aj spoluprácu s komisiou športovcov SOŠV, ktorú v Rade pre rozvoj olympizmu zastupuje Martina Kohlová Gogolová. "Vďaka dobrej vzájomnej komunikácii sa nám darí zapojiť olympionikov ako ambasádorov jednotlivých aktivít. Zúčastňujú sa na besedách, autogramiádach, workshopoch. Nie sú len našimi tvárami, ale aj aktívnymi účastníkmi projektov," povedala Ivana Motolíková.

Programy a aktivity oddelenia olympizmu SOŠV a komisií SOŠV v roku 2023

ODDELENIE OLYMPIZMU SOŠV

Výtvarná súťaž SOŠV (január – február)

 • Hľadanie podoby maskota SOŠM OLYho
 • Spolupráca s múzeom a školami
 • Využitie na všetky propagačné, metodické a vzdelávacie materiály pre školy a pedagógov i pre verejnosť

VIAC O SÚŤAŽI

EKO45´ (január – apríl)

 • environmentálne vzdelávanie pre školy
 • technická podpora registrácií
 • komunikácia so školami a lektormi vzdelávania, v spolupráci s o. z. Planet Lover

VIAC O PROJEKTE

Olympijský odznak všestrannosti (marec, apríl – krajské kolá, jún – finále)

VIAC O PROJEKTE

Olympijský deň (máj – jún, hlavné podujatie 16. 6. v Bratislave)

 • Vyhodnotenie roka 2022
 • Hlavné podujatie roka 2022 v Banskej Bystrici spojené s príchodom ohňa mieru
 • 375 podujatí, viac ako 70 000 účastníkov zapojených do aktivít v roku 2022

VIAC O PROJEKTE

Program vzdelávania o olympijských hodnotách OVEP (september – december)

 • Inovačné vzdelávanie olympijskej výchovy

VIAC O PROJEKTE

Slovenská olympijská akadémia

 • 2 vzdelávacie aktivity v Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch a v priestoroch SOŠM/FTVŠ/VŠMU
 • semináre/workshopy pre zväzy alebo študentov, alebo mimo športového hnutia
 • Spracovanie údajov o účastníkoch seminárov v Olympii
 • Oslava 20. výročia Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch
 • Obnovenie online olympijského kvízu (dodanie nových otázok na témy: olympizmus, olympijské hodnoty, ideály a myšlienky, 30. výročie SOŠV, Európske hry) – termín spustenia kvízu apríl 2023
 • edukačné aktivity v stánku SOŠV počas osláv Olympijského dňa 16. júna v Bratislave a počas Európskeho týždňa športu
 • lektori olympijskej výchovy – databáza, komunikácia, vzdelávanie
 • inovačné vzdelávanie pedagógov – spolupráca s NŠC
 • semináre v Olympii: výber účastníka s využitím poznatkov v štruktúrach SOŠV

Komisia SOŠV pre rovnosť príležitostí

 • Program NewMiracle, v rámci ktorého sa uskutočnia 4 národné a 3 medzinárodné workshopy. Projekt je financovaný v rámci projektu Erasmus+.

VIAC INFORMÁCIÍ O NEWMIRACLE

 • Kampaň k MDŽ - propagácia žien v športe
 • Krst knihy o Marianne Némethovej-Krajčírovej
 • Nominácia vhodných kandidátok na Cenu MOV Ženy v športe a na Cenu Matildy Pálffyovej
 • V spolupráci s komisiou športovcov podpora ženských behov

Klub fair play SOŠV

 • Vyhlásenie cien fair play, v spolupráci s Nadáciou SOŠV aj projektu Šport je šanca
 • Ceny fair play na medzinárodných mládežníckych podujatiach na Slovensku
 • Besedy, workshopy a kvízy pre pedagógov a študentov v školách
 • Zavedenie „krabičky/škatule fair play“ v školách
 • Edukačné aktivity v stánku SOŠV počas osláv Olympijského dňa 16. júna v Bratislave a počas Európskeho týždňa športu.
 • ponuka na spoluprácu pre členov Juniorského olympijského tímu a počas JOT games

Komisia SOŠV pre dlhodobú udržateľnosť

 • EKO45´ - environmentálne vzdelávanie pre stredné školy (január – apríl)
 • Ekoolympiáda – začiatok 1. marca, ambasádori: Danka Barteková, Zuzana Rehák Štefečeková, Pavol Hurajt a Róbert Vittek
 • Edukačné aktivity v stánku SOŠV počas osláv Olympijského dňa 16. 6. v Bratislave a počas Európskeho týždňa športu.

Združenie olympijských klubov SR

 • Organizácia aktivít Olympijského dňa v regiónoch
 • Regionálne športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity pre školy a verejnosť
 • Osadzovanie tabuliek olympionikov – medailistov na ZŠ
 • Organizácia zasadnutí VV a VZ ZOK
 • Návrh na cenu SOŠV Vincenta Lafka

Olympijské a športové múzeum

 • Priestor múzea ponúknutý pre realizáciu aktivít jednotlivých komisií
 • OLY volá školy – prehliadky expozície múzea s odborným výkladom a interaktívnym kvízom (49 škôl a 1200 študentov navštívilo múzeum v roku 2022)
 • Pripravované výstavy v roku 2023: 30 rokov SOŠV, medailová zbierka, besedy športovcov (2.marec - otvorenie výstavy) (marec - apríl), Preteky mieru, Tanečný šport, Gymnastika, Noc múzeí
 • Olympijský deň - múzeum, bude otvorené (jedna z úloh pre deti, ktoré sa zapoja do súťaží, bude návšteva Olympijského múzea)
 • Spomienky - Anton Tkáč, Michal Guhr, 
 • Výročie narodenia Pierra de Coubertina

Dobehni svoj mozog junior

 • Projekt pre 1. stupeň ZŠ (jednoduché rozcvičky na začiatku vyučovania, rozvoj kognitívnych funkcií mozgu, zlepšenie sústredenosti, ... )
 • Zapojení odborníci (fyzioterapeuti, lekári, pedagógovia)
 • Do inštruktážnych videí budú zapojení športovci
 • Pilotný projekt na školách v Banskej Bystrici

 

Friuli-Venezia Giuli EYOF 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola