Šport a olympizmus
MŠVVaŠ
2 min. čítania

Čerpanie prostriedkov na prípravu Top športovcov sa má realizovať efektívne

V roku 2020 je do Top tímu zaradených celkovo 238 slovenských športovcov. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu majú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nárok na finančný príspevok v celkovej výške 4 783 575 eur.

V súčasnej dobe, ktorú výrazne ovplyvňuje vírus SARS-CoV-2 a choroba COVID-19, je športový život vplyvom protipandemických opatrení prakticky zastavený. Čoraz častejšie sa aj preto množia otázky, ako má národný športový zväz postupovať pri čerpaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých v roku 2020 na športovú prípravu Top športovcov, ktorí sa pripravujú individuálne? Zástupcovia zväzov sa pýtajú, či je možné týmto športovcom preplácať v súčasnej situácii ovplyvnenej koronavírusom športovú prípravu, regeneráciu, športový materiál či doplnky výživy, keď sú súťaže v nedohľadne a v súčasnosti nevieme kedy a či sa v roku 2020 ešte budú konať.

„Výdavky spojené so športovou prípravou Top športovcov sa považujú za oprávnené výdavky za predpokladu, že sú uvedené v oprávnených výdavkoch na tieto účely v prílohe k zmluve o podpore národného športového projektu v roku 2020 a športová príprava prebieha podľa schváleného, resp. aktualizovaného plánu športovej prípravy športovca. Samozrejme, čerpanie prostriedkov treba v každom prípade realizovať efektívne, hospodárne a účelne a vynakladať ich len na nevyhnutne potrebné výdavky, viažuce sa na schválený, resp. aktualizovaný plán športovej prípravy športovca, ktorý je potrebné predložiť MŠVVaŠ SR do 30. júna 2020,“ informuje Informačný servis Slovenského olympijského a športového výboru.

Informačný servis SOŠV prináša aj množstvo ďalších odpovedí na aktuálne otázky, ktoré dnes trápia športovcov, kluby i zväzy.

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque