Šport a olympizmus
2 min. čítania

Európske olympijské výbory majú strategickú agendu 2030

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Foto
EOV

Národné olympijské výbory (NOV) z Európy schválili vytvorenie dokumentu Strategická agenda 2030 Európskych olympijských výborov (EOV) a implementáciu Etického kódexu, čím potvrdili svoj záväzok dodržiavať Olympijskú chartu a jej základné princípy.

Strategická agenda EOV 2030 bola iniciatívou, ktorú navrhol výkonný výbor EOC s cieľom pomôcť formovať budúce smerovanie európskeho športu. Slúži aj ako plán športového úspechu v neustále sa meniacom prostredí. Cieľom projektu príprav stratégie, ktoré viedol člen výkonného výboru EOV Djordje Visacki, je riadiť dlhodobé poskytovanie elitného športu v Európe a poskytnúť národným olympijským a športovým výborom plnú podporu v rámci šiestich kľúčových strategických priorít uvedených v agende.

Prezident EOV Spyros Capralos zdôraznil význam Strategickej agendy EOV 2030 a verí, že bude zohrávať kľúčovú úlohu pri budovaní lepšej budúcnosti európskej olympijskej rodiny.

„Prvýkrát sme sa spoločne pustili do tohto projektu v roku 2020, v období, keď COVID-19 vrhol veľkú neistotu na šport a celú spoločnosť. Práve táto neistota spôsobila, že vypracovanie jasnej cesty pre športové úspechy nášho kontinentu v nasledujúcom desaťročí bolo o to dôležitejšie. Zabezpečili sme, aby Strategický program EOV 2030 bol úzko prepojený s odporúčaniami a prioritami stanovenými v Olympijskej agende 2020+5. V kombinácii s integráciou neoceniteľných príspevkov našich národných olympijských výborov sa dostal EOV do pozície, v ktorej im môže poskytnúť doteraz najkomplexnejšiu podporu. Toto je len začiatok vzrušujúcej cesty, cesty, ktorá nás spojí prostredníctvom sily športu, aby sme zlepšili život Európanov,“ povedal Capralos.

EOV má zodpovednosť za zabezpečenie dobrého riadenia a vedenia vo všetkých oblastiach. Etický kódex zasa predstavuje základné etické zásady olympizmu a kladie dôraz na ochranu duševnej a fyzickej pohody účastníkov športových podujatí EOV. Etický kódex je navrhnutý tak, aby všetci členovia dodržiavali najvyššiu úroveň transparentnosti.

Etický kódex pripravila Etická komisia EOV v spolupráci s MOV a vzťahuje sa na všetkých od funkcionárov EOV a členov výkonného výboru až po pomocný personál športovcov.

Tagy
OLOV
pg
konferencia
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV