Šport a olympizmus
7 min. čítania

Nové ministerstvo je historická šanca pre zjednotený šport

Zľava Ján Kováčik, Anton Siekel, Andrej Danko, Dušan Keketi a Ján Krišanda počas pracovnej konferencie k tvorbe ministerstva športu a cestovného ruchu.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Športové hnutie víta vznik nového ministerstva pre šport a cestovný ruch a podporuje iniciatívy na zlepšenie postavenia športu na Slovensku. Slovenský šport vníma historickú šancu, že bude spravovaný orgánom, pre ktorý bude jednou z hlavných priorít. Ministerstvo športu a cestovného ruchu vznikne 1. januára 2024. 

Slovenské športové hnutie prostredníctvom Deklarácie slovenského športu už pred parlamentnými voľbami volalo po úprave kompetenčného zaradenia športu v rámci systému najvyšších exekutívnych orgánov štátu tak, aby sa potvrdil a zvýraznil jeho veľký celospoločenský význam a univerzálny charakter.

Veľká výzva pre športové hnutie

O zámeroch, úlohách i očakávaniach od nového rezortu hovorili na štvrtkovej pracovnej konferencii organizovanej Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) v Bratislave prezident SOŠV Anton Siekel, prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik, podpredseda Národnej rady SR a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, ktorý sa zasadil o vznik nového rezortu, budúci minister športu a cestovného ruchu Dušan Keketi a štátny tajomník pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Krišanda. Medzi účastníkmi konferencie bolo okolo stopäťdesiat ľudí z oblasti športu, vrátane množstva predsedov či generálnych sekretárov športových zväzov, bývalých špičkových športovcov, ako aj ďalších osobností, vrátane podnikateľov, ktorých predmet podnikania sa spája so športom.

Prezident SOŠV Anton Siekel počas príhovoru na pracovnej konferencii o zámeroch ministerstva športu a cestovného ruchu
Prezident SOŠV Anton Siekel počas príhovoru na pracovnej konferencii o zámeroch ministerstva športu a cestovného ruchu.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

„Zriadenie ministerstva je historická šanca pre šport a veľká výzva pre športové hnutie, aj pre všetkých, ktorí sa do tohto procesu zapoja. SOŠV ako strešná organizácia slovenského športu už dlhodobo volá po výraznejšom postavení športu, zdôrazňujúc verejný záujem v tejto oblasti. Stratégia rozvoja športu do roku 2030, ktorú vypracovalo športové hnutie v spolupráci s PwC, jasne dokazuje množstvo ekonomických, zdravotných a aj sociálnych benefitov, ktoré môže lepšie riadenie športu priniesť našej krajine. SOŠV i celé športové hnutie spraví v tejto oblasti maximum, aby túto historickú šancu, o ktorú sa snažili športové osobnosti v parlamente od čias Kamila Haťapku, naplnilo,“ povedal prezident SOŠV Anton Siekel.

Zjednotené športové hnutie sa vybralo na cestu dialógu

Športové hnutie sa v posledných mesiacoch zjednotilo a aktívnymi krokmi vysielalo jasné signály a predkladalo argumenty, že chce zlepšiť svoje postavenie. Šport nemá byť vnímaný len ako voľnočasová aktivita, ale aj ako významný sociálno-ekonomický prvok.

Na zlepšenie postavenia športu v štáte apelovala Deklarácia slovenského športu, ktorú pred parlamentnými voľbami podpísalo vyše 12-tisíc ľudí vrátane množstva osobností ako Martina Moravcová, Danka Barteková, Marek Hamšík, Jozef Pribilinec, Zuzana Rehák Štefečeková, Marek Hrivík, Anastasia Kuzminová či Michal Martikán.

„V Deklarácii slovenského športu sme ukázali, že športové hnutie vie nielen podrobne a zodpovedne zmapovať súčasný stav, ale taktiež veľmi jasne, konkrétne a jednotne sformulovať svoje vízie, požiadavky a predstavy smerom k politickým stranám, ktoré sa uchádzali o hlas voličov v parlamentných voľbách. Stretnutia zástupcov športového hnutia s predstaviteľmi politických strán a hnutí a taktiež aj ich prezentácie na odbornej konferencii Šport a spoločnosť ukázali, že je to tá najlepšia cesta ako pomôcť športu na Slovensku. Cesta dialógu, vyjasňovania si svojich predstáv, možností a pozícií a predovšetkým cesta k spoločnému hľadaniu riešení. Šport dostáva v podobe nového ministerstva a aj aktuálneho programového vyhlásenia vlády veľkú šancu výrazne napredovať – zo všetkých stránok. Od nás všetkých bude záležať ako ju využijeme. Za športové hnutie, a celkom určite za futbal, môžem povedať, že my sme pripravení stopercentne túto šancu využiť,“ uviedol prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.

Ján Kováčik vyzdvihol na pracovnej konferencii k tvorbe ministerstva športu jednotu športového hnutia
Ján Kováčik vyzdvihol na pracovnej konferencii k tvorbe ministerstva športu jednotu športového hnutia.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Nové ministerstvo nevzniká z politických manierov

Slovenský šport dostane v pozícii ministra pre šport nového partnera. K téme športu sa doteraz nepristupovalo tak významne, ako sa to plánuje v nasledujúcom období.

Na pracovnej konferencii Andrej Danko, Dušan Keketi i Ján Krišanda požiadali zástupcov športového hnutia o podporu nového ministerstva. Viacerí diskutujúci z radov športových zväzov zriadenie nového ministerstva podporili.

Andrej Danko zdôraznil, že nový rezort nevzniká z „politických manierov“, ale preto, aby pomohol adresnejšie a efektívnejšie distribuovať financie pre športové hnutie a rozvíjať strategické ciele športovej politiky, zamerané aj na zdravý životný štýl. Z tohto dôvodu štátna lotériová spoločnosť TIPOS prejde do správy pod ministerstvo cestovného ruchu a športu a financie sa použijú účelovo pre jednotlivé oblasti športu.

Andrej Danko.
Andrej Danko.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

„Práve vďaka tomu pôjdu systémové peniaze na cestovný ruch a narastú peniaze pre Fond na podporu športu,“ avizoval Andrej Danko, podľa ktorého by do fondu malo prúdiť aspoň 50 miliónov eur ročne namiesto terajších 20 miliónov. Pomôcť by mali rozvoju športovej infraštruktúry, ktorá bude v novom rezorte patriť tiež medzi priority. Zástupcom športu sľúbil, že sa pokúsi už v budúcom roku navýšiť príspevky zo štátneho rozpočtu pre registrované športy aspoň o 20 %.

„Šport je oblasť, ktorá dokáže celý národ zjednotiť. Šport rieši aj výchovu mládeže aj zdravie obyvateľstva, má nevyčísliteľnú hodnotou pre výchovu mládeže, preto je potrebné, aby vznikol rezort pre cestovný ruch a šport,“ avizoval Andrej Danko, podľa ktorého je potrebné vytvoriť systém plánovania športových podujatí, a tak posunúť šport na vyššiu úroveň.

Športovej sfére predseda SNS avizoval, že to bude jej ministerstvo bez ohľadu na politickú príslušnosť. "Nový rezort bude zastupovať záujmy športu," povedal. Dodal, že je však potrebné, aby sa hovorilo o systematizácii v športovej obci, čo predpokladá získanie objektívnych dát. Dôležité je urobiť pasportizáciu športovísk a následne budovať nové.

„Nemalo by sa však stať, že peniaze budú k dispozícii, ale nebudú sa čerpať na daný účel a bude ich treba vrátiť. Hľadajte projekty, ktoré budú užitočné a realizovateľné,“ odkázal Andrej Danko.

Ministerstvo športu bude zadosťučinenie i záväzok

Ministerstvo športu
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Budúci minister Dušan Keketi verí, že ministerstvo bude partnerom, ktoré bude prepájať aktérov v športe a v súčinnosti s nimi vytvárať úspešný projekt. „Bol som vychovaný vrcholovým športovcom, ktorý do mňa vštepil športové hodnoty. Tie využívam v živote. Nie je mojou ambíciou rozdeľovať spoločnosť, ale spájať. Budeme sa pozerať na okolité štáty a využívať skúsenosti z nich pre náš projekt. Budeme sa spoliehať aj na názory športovcov. Verím, že ministerstvo bude aj v ďalších obdobiach a na konci naše zámery pomenujeme ako úspešnú cestu,“ povedal Dušan Keketi, ktorého otec rovnakého meno bol vynikajúcim futbalovým brankárom Spartaka Trnava v "zlatej ére" tohto klubu.

Štátny tajomník MŠVVŠ pre šport Ján Krišanda upozornil, že vznik ministerstva športu a cestovného ruchu je veľkým zadosťučinením, ale i záväzkom. Za jednu z prvých veľkých výziev označil tvorbu nového, prepracovaného Zákona o športe. V športovom hnutí intnezívne pôsobí už viac ako tri desaťročia (napríklad 16 rokov viedol Slovenský zväz judo) a pozná všetky jeho problémy. Pred kolegov predstúpil tentoraz nielen ako funkcionár, ale aj ako politik.

„Problémových oblastí je veľa a viem, že v poslednom čase o nich nikto s vami nekomunikoval. Aj z vlastnej skúsenosti viem, že funkcionári sa zmenili na byrokratických úradníkov a nemajú čas sa venovať športu. Medzi priority nového ministerstva bude odbúranie byrokracie,“ povedal Ján Krišanda.

Predstavenie zámerov nového ministerstva pre šport sledovala plná sála osobností slovenského športu.
Predstavenie zámerov nového ministerstva pre šport sledovala plná sála osobností slovenského športu.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA
Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV