Šport a olympizmus
3 min. čítania

Mesto Považská Bystrica zorganizovalo Olympijský deň pre materské školy

Marta Švecová

Dňa 7. júna 2023 sa v Základnej škole, Školská 235/10 v Považskej Bystrici konal Olympijský deň 2023 pre materské školy. Súťažilo 14 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica s celkovou účasťou 99 detí. V rámci výtvarnej súťaže bolo odovzdaných 24 výtvarných prác.

Program začal o 8:30 h slávnostným nástupom v športovom areáli pri ZŠ Školská. Pri pochodovej hudbe na čele sprievodu nastúpili mažoretky z CVČ v Považskej Bystrici, za nimi vlajkonosiči s olympijskou a slovenskou vlajkou, nasledovaní materskými školami.

Moderátorka predstavila prítomných hostí (Mgr. Jozef Bielik – vedúci odboru školstva a sociálnych vecí  MsÚ v Považskej Bystrici, Ing. Ľubomír Kubovič – poslanec mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici, Ing. Marta Švecová – referent školstva a školského úradu v Považskej Bystrici, Elena Martinková – riaditeľka CVČ v Považskej Bystrici, Andrej Meszároš – reprezentant SR v hokeji, hráč NHL a KHL).

Olympijský deň otvoril Mgr. Jozef Bielik– vedúci odboru školstva a sociálnych vecí  MsÚ v Považskej Bystrici, krátkym príhovorom. Nasledovalo vyvesenie slovenskej a olympijskej vlajky pri slovenskej hymne a za tónov olympijskej hymny. Na ihrisku školy zapálili olympijský oheň Andrej Meszároš a deti z  MŠ  Lánska následne vypustili holuby – symbol mieru. Slávnostné otvorenie pokračovalo sľubom súťažiacich a sľubom rozhodcov. V kultúrnom programe vystúpili mažoretky z CVČ v Považskej Bystrici.

Po ukončení oficiálnej časti pokračoval deň súťažami. Súťaže sa niesli v znamení hesla „Hýb sa! Uč sa! Objavuj! Spoločne pre lepší svet“. Deti z materských škôl súťažili v nasledovných disciplínach: šprint na 30 m, hod tenisovou loptičkou, skok do diaľky z miesta, preskakovanie olympijských kruhov a štafeta 4 x 20 m. V priebehu súťaží sa merali a zapisovali výsledky do listín a na tabuľu. Na spravodlivý priebeh súťaží dohliadali rozhodcovia. Počas spracúvania výsledkov si deti oddýchli pri občerstvení.

Po súťažiach nasledovalo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie diplomov a medailí pre jednotlivcov. Hodnotili sa prvé tri miesta a deti dostali vecné odmeny. Boli vyhodnotené aj družstvá materských škôl a odovzdané diplomy a poháre za prvé tri miesta družstiev, vrátane putovného pohára.

Zároveň prebiehala aj výstava výtvarných prác, ktoré boli počas súťaží vystavené v priestoroch ZŠ Školská.

Adventný kalendár 2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV