Šport a olympizmus
2 min. čítania

Obce budú môcť oslobodiť od dane aj priestory na šport

(pp, TASR)
Pohľad do interiéru novej haly na florbal v Michalovciach. Podobným objektom môže samospráva odpustiť daň z nehnuteľností.
Foto
FB (vz)

Obce dostali právnu možnosť oslobodiť športoviská alebo objekty slúžiace pre šport od dane z nehnuteľnosti. Zmeny v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady SR.

Zavádza sa tak možnosť pre obce stanoviť si zníženie alebo oslobodenie stavieb a nebytových priestorov alebo ich častí od dane z nehnuteľností aj pre stavby a nebytové priestory slúžiace na šport a športové aktivity. Možnosť oslobodenia od dane alebo jej zníženie sa nebude vzťahovať na prevádzky, ako sú obchody, kaviarne a podobne, keďže neslúžia na športové aktivity.

Predkladatelia tak chcú zrovnoprávniť možnosť oslobodenia od dane z nehnuteľností aj pre stavby a nebytové priestory slúžiace na šport a športové aktivity, obdobne ako existuje možnosť takéhoto oslobodenia pre divadlá či galérie.

„V praxi to bude fungovať tak, že si obec sama určí okruh stavieb, na ktoré sa bude vzťahovať daňová úľava alebo oslobodenie. Napríklad to môžu byť športové budovy, ihriská, štadióny, ale aj knižnica či amfiteáter. Lebo doposiaľ obce mohli buď oslobodiť všetky stavby, alebo žiadne,“ priblížil poslanec OĽANO Richard Nemec.

Poslanci v dôvodovej správe konštatovali, že sa tým nepriamo podporí výstavba športovísk a športovej infraštruktúry zo súkromných zdrojov. Ak ide o športovú infraštruktúru v majetku štátu, na ktorej výstavbu a prevádzku štát vynakladá prostriedky, môže sa podľa nich týmto spôsobom dosiahnuť, aby sa prevádzka športovej infraštruktúry nepredražovala o povinnosť platiť dane zo stavieb.

Predpokladajú aj vplyv na rozpočty obcí, ktorý však nie je vyčíslený. Predkladatelia poukázali na to, že športoviská sú väčšinou vo vlastníctve miest alebo obcí, takže vplyv na miestne dane by bol zrejme minimálny. Významný vplyv neočakávajú ani na daň z príjmu právnických osôb, keďže obce (mestské podniky) neplatia výraznú daň z príjmov právnických osôb. Podotkli tiež, že ide o možnosť oslobodenia alebo zníženia, a teda nie je možné vyčísliť, koľko obcí takúto možnosť využije.

Buďte pripravení zažiariť
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri