Športové aktuality
1 min. čítania

Olympijský klub Bratislava zorganizoval: Zasadnutie členov OK BA

Profile picture for user afinode
Juraj
Falát

Zasadnutie členov Olympijského klubu Bratislava bolo pracovné, rokovalo sa podľa programu. Prezentáciu činnosti predniesol podpredseda OK BA Dušan Noga, doplnila ho Mária Mračnová. Z diskusie vyplynuli najmä podnety k návrhu činnosti na rok 2019. Aktivity budeme smerovať k 125.výročiu založenia MOV. Nosným programom bude aj zisťovanie pôsobenia našich olympionikov v školských laviciach a ich pripomenutie pamätnou tabuľou. Mračnová navrhla, aby SOŠV slávnostne odovzdával diplomy OLY olympionikom, alebo ich jednotne vyrobil a odovzdal ol.klubom, ktorých členovia by ich obdržali pri slávnostných príležitostiach. A.Urban pripomenul, že ešte žijú olympionici, ktorí úspešne reprezentovali na ZOH a OH, patrí sa ich vyzdvihnúť, pretože nielen 25 rokov existujeme. A.Grofová prezentovala vydarenú aktivitu svetového dňa stolného tenisu, ktorú zorganizovala a svetová federáciu ju ocenila ako najlepšiu spomedzi 91 krajín sveta.

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri