Šport a olympizmus
3 min. čítania

V epidemiologicky lepších okresoch môžu byť otvorené telocvične a vyučovať sa telesná a športová výchova – PREHĽAD OPATRENÍ A ODPORÚČANÍ

Foto
TASR/RADOVAN STOKLASA

Školské telocvične pre športové kluby môžu byť otvorené v červených a lepších okresoch podľa vládneho COVID automatu. V oranžových okresoch sa môže vyučovať telesná a športová výchova bez obmedzení podľa COVID automatu pre šport. Vyplýva to z aktualizovaného COVID automatu pre šport, ktorý pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Rezort školstva s platnosťou od 18. mája zapracoval do manuálov opatrení v čase koronakrízy pre školy a školské zariadenia aj podmienky využívania telocviční a športových zariadení v areáloch škôl.  Manuál hovorí aj o vyučovaní telesnej a športovej výchovy v školách, ktoré sa riadia aj vlastným automatom. Dokumenty majú odporúčací charakter.

Všetky informácie o opatreniach a obmedzeniach pre jednotlivé okresy, športovanie v nich i vyučovanie telesnej a športovej výkony zverejňuje COVID automat pre šport.

Vo všeobecnosti platí, že školské telocvične sa môžu otvoriť v okresoch v II. stupni varovania a v lepších. V červených a ružových okresoch ich môžu využívať len športové kluby, v oranžových, žltých a zelených aj iní záujemcovia. Činnosti v nich sa môžu vykonávať len v súlade s opatreniami COVID automatu pre šport. Rovnaké pravidlá platia aj pre športové krúžky organizované po vyučovaní.

V bordových a horších okresoch musia byť školské telocvične zatvorené a je zakázaná aj organizácia športových krúžkov.

COVID automat pre šport - školské a športové kluby a telocvične
Foto
MŠVVŠ SR

Školské športové súťaže sa môžu organizovať v okresoch s dobrou epidemiologickou situáciou, musia byť však minimálne v I. stupni varovania, teda v ružovej fáze. Organizátori však musia postupovať podľa usmernení pre organizované súťaže, ktoré si vyžadujú zatiaľ aj povinné antigénové testy nie staršie ako 24 hodín, prípadne PCR nie staršie ako 72 hodín.

Telesná a športová výchova je bez obmedzení povolená v oranžových (II. stupeň ostražitosti) a lepších okresoch. V ružových okresoch je v interiéri povolená pre statické cvičenia na stanovištiach, v exteriéri je možná, učitelia by však mali minimalizovať kontakt medzi cvičiacimi žiakmi. V ostatných okresoch je povolená len v exteriéri, v červených s minimálne trojmetrovými odstupmi medzi cvičiacimi, v bordových len pre bezkontaktné cvičenia a prechádzky.

Školy sa zároveň riadia aj vlastnými režimami. Ak sa školské zariadenie dostane do červeného režimu, nie je možné využívať telocvične, ani realizovať telesnú a športovú výchovu v interiéri, ani využívať školské telocvične pre športové kluby.

Manuály opatrení pre školy a školské zariadenia sú na stránke ministerstva školstva.

Školám v oranžovom režime ministerstvo odporúča organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park a pod.) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (ako napríklad pravidlá športových hier, pravidlá fair-play a športového správania). Režim školských telocviční odporúča zabezpečovať v súlade s COVID automatom pre šport.

Rovnako podľa COVID automatu pre šport sa odporúča zabezpečovať pohybové a športové aktivity pre zelené školy.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV