Šport a olympizmus
SOŠV
10 min. čítania

Volebné 60. valné zhromaždenie SOŠV – ONLINE

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth

Olympijský cyklus, ktorý vyvrcholil Hrami XXXII. olympiády v Tokiu, uzatvára na Slovensku volebné 60. valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru. V bratislavskom hoteli Gate One si členovia zvolia nové orgány - prezidenta, členov výkonného výboru, predsedu dozornej rady a zároveň kontrolór SOŠV, členov dozornej rady, ombudsmana a aj individuálnych členov SOŠV.

Valné zhromaždenie sme sledovali v on-line reportáži.

14.30 h

Jozef Liba ukončil 60. valné zhromaždenie SOŠV. Ďalšie valné zhromaždenie sa uskutoční 21. januára 2022. Bude to nominačné VZ na ZOH do Pekingu.

14.25 h

Prezident SOŠV Anton Siekel v krátkosti hodnotí 60. valné zhromaždenie SOŠV. Ďakuje všetkým členom orgánom, ktorí pracovali v uplynulom období. Teší sa na spoluprácu s novými orgánmi SOŠV. „Vo výkonnom výbore i dozornej rade sa nám podarilo vytvoriť vyvážený tím. Teraz prichádza možnosť napĺňať dôveru, ktorú sme dnes dostali. Dvere v Slovenskom olympijskom a športovom výbore sú pre všetkých otvorené,“ povedal Anton Siekel.

14.25 h 

Predseda mandátovej komisie Ľubor Halanda číta uznesenie z 60. valného zhromaždenia SOŠV, ktoré delegáti SOŠV schválili.

14.15 h

Členmi dozornej rady SOŠV sa stali Boris Čavajda (71) a Ján Karšňák (49). Do dozornej rady SOŠV sa nedostali Vladimír Gubrický (37), Petr Horáček (30), Milan Roman (26) a Radoslav Peciar (7).

Delegáti za individuálnych členov SOŠV schválili Jozefa Krnáča (88), Stanislava Kropiláka (79), Máriu Jasenčákovú (72), Michala Martikána (72) a Róberta Vitteka (56). Neúspešnými kandidátmi boli Marianna Némethová-Krajčírová (41), Miroslav Luberda (35) a Miroslav Dráb (14).

14.00 h 

Anton Siekel po znovuzvolení za prezidenta SOŠV.

VIDEO 

13.45 h

Novými čestnými členmi SOŠV a držiteľmi Zlatého odznaku SOŠV sa stali Ľubor Halanda, Natália Hejková, Zdenko Kríž, Benjamín Leitner a Igor Nemeček.

13.30 h

Začínajú sa voľby členov dozornej rady a individuálnych členov SOŠV.

13.25 h 

Ombudsmanom SOŠV ďalšie štyri roky bude Ľubomír Fogaš, ktorý dostal 115 hlasov. Za kontrolóra SOŠV a predsedu dozornej rady bol na päť rokov zvolený Ján Mižúr (115 hlasov).

13.10 h 

Na valné zhromaždenie SOŠV zavítal minister školstva Branislav Gröhling a zotrval v krátkej debate s prezidentom SOŠV Antonom Siekelom.

13.05 h

Začínajú sa voľby ombudsmana SOŠV a predsedu dozornej rady SOŠV.

13.00 h

Výkonný výbor SOŠV doplnili Miroslav Šatan (53), Monika Šišková (49), Jozef Gönci (38) a Marek Rojko (36).

Do výkonného výboru sa nedostali Marián Vanderka (32), Boris Bergendi (30), Alica Fisterová (30), Jozef Jurášek (22), Branislav Delej (21), Boris Mlsna (21), Mária Berdisová (16), Anton Pacek (15), Tomáš Kovács (14), Rastislav Antala (12) a Michaela Kovácsová (11).

12.15 h

Začalo sa 2. kolo hlasovania o členstvo vo výkonnom výbore SOŠV.

12.10 h

Členmi výkonného výboru z návrhov olympijských športových zväzov budú Danka Barteková (105 hlasov), Peter Korčok (69), Anastasia Kuzminová (68), Daniel Liška (44) a Matej Tóth (40).

V druhom kole sa budú o dôveru členov uchádzať Miroslav Šatan (38), Jozef Gönci (35), Monika Šišková (34), Marek Rojko (30), Boris Bergendi (22), Branislav Delej (20), Jozef Jurášek (18), Mária Berdisová (17), Anton Pacek (14), Rastislav Antala (11) a Tomáš Kovács (11). Okrem nich sa štvorica členov VV bude vyberať aj z kandidátov neolympijských športov (Alica Fisterová, Michaela Kováčová, Boris Mlsna, Marián Vanderka).

V prvom kole platne hlasovalo 84 členov (36+48), jeden hlas bol neplatný.

11.10 h

Začína sa voľba členov výkonného výboru za olympijské športy.

11.05 h

Vo funkcii prezidenta SOŠV pokračuje až do obdobia po skončení Hier XXXIII. olympiády v Paríži Anton Siekel. Hlasovalo 86 delegátov, ktorí mali k dispozícii 122 hlasov. Anton Siekel získal 108 hlasov, od 32 od členov s dvoma hlasmi a 44 od členov s jedným hlasom. Zástupcovia 10 členských subjektov (4+6) so 14 hlasmi sa zdržali.

„Chcel by som sa poďakovať za dôveru,“ povedal Anton Siekel.

10.51 h 

Volebná komisia sa odobrala spočítať hlasy.

10.36 h 

Začína sa voľba prezidenta SOŠV. Na tento post kandiduje jedine Anton Siekel. Hlasovať začínajú zástupcovia olympijských športov.

10.27 h

Predseda volebnej komisie Zdeno Kríž prednáša informáciu volebnej komisie. Všetci kandidáti splnili podmienky. Vo štvrtok o 17.36 h stiahla Slovenská skialpinistická asociácia kandidatúru Jiřího Jeřábka na post predsedu dozornej rady.

10.26 h

Predseda mandátovej komisie Ľubor Halanda predniesol informáciu, že z 92 pozvaných delegátov je 88 prítomných, spolu majú 124 hlasov. Uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia je 97 %. „Konštatujem, že sme uznášaniaschopní,“ povedal Ľubor Halanda.

10.25 h

Valné zhromaždenie schválilo správu o činnosti SOŠV za roky 2017 až 2021.

10.00 h 

Nasleduje 15-minútová prestávka.

10.00 h

Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba informoval o 94 % účasti delegátov na rokovaní.

9.55 h

„Výzvy, ktoré nás čakajú v nasledujúcich troch rokoch, budú poznačené pandemickou situáciou vo svete i doma. Šport budeme neustále obhajovať a podporovať všetky kroky na jeho rozvoj. Pred partnerov budeme predstupovať s tým, prečo je šport dôležitý. Poslúži nám k tomu aj Stratégia rozvoja športu 2030. Sme pripravení pokračovať v reforme organizácie a efektívnej štruktúre riadenia SOŠV. Chceme byť príkladom pre ostatných. Spoločenská zodpovednosť nie je pre nás iba frázou. Prijatie Etického kódexu SOŠV, aktivita Šport v bezpečí či aktivity na zvýšenie zastúpenia žien v športe sú možno pre niekoho len malými krokmi, ale sú dôležité pre slovenský šport. V minulom období sme museli prijať aj nepopulárne kroky a opatrenia. Bol by som rád, ak by nový výkonný výbor a plénum rozhodli o tom, aby SOŠV zastrešil a zriadil športový arbitrážny súd, ktorý by riešil vypuklé problémy slovenského športu. Chceme pokračovať v rozvoji športovej infraštruktúry, komunikácii s komunálnou sférou na úrovni vyšších územných celkov, primátorov a starostov, ZMOS a ďalšími organizáciami. Pokračujeme v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom a snažíme sa spoločne komunikovať slovenský šport, potierať rozdiely medzi zdravými a zdravotne znevýhodnenými športovcami. Chceme pokračovať v našich rozbehnutých projektoch Juniorský olympijský tím, Ukáž sa!, Olympijský festival. Každý z nich má svoju cieľovú skupinu. Chceme pokračovať v pravidelnej komunikácii s členmi SOŠV a dobrej výmene názorov z praxe s medzinárodným hnutím. Chceme pokračovať v podpore aktivít pre športovcov – je v strede nášho záujmu. Chceme ukazovať, prečo má organizácia medzinárodných podujatí na Slovensku svoj význam,“ povedal Anton Siekel a na záver prezentoval myšlienku „Určite dokážeme sami ísť rýchlejšie, ale určite spolu zájdeme ďalej.“

Hodnotiaca správa 2017 - 2021

9.38 h

Prezident SOŠV Anton Siekel prednáša správu o činnosti SOŠV za roky 2017 až 2021. Krátko sa obzerá za uplynulým obdobím, v ktorom sa SOŠV transformoval na strešnú organizáciu slovenského športu, vytvorila sa funkcia štátneho tajomníka pre šport, vznikol Fond na podporu športu. „SOŠV spravil maximum preto, aby zabezpečil všetky svoje činnosti, ktoré mu prislúchajú podľa stanov a úloh, ktoré dostáva. Zabezpečil v maximálnej miere prípravu tímov na olympijské hry a zimné olympijské hry. Rýchlo reagoval na zmeny, ktoré priniesla pandémia choroby COVID-19. SOŠV sa podarilo zjednotiť športové hnutie pod jednu strechu, aby sme boli partnerom pre každého s mandátom od svojich členov,“ povedal Anton Siekel. Následne hodnotí činnosť jednotlivých oddelení SOŠV – ekonomického, športového, marketingového, olympijského, medzinárodného, Nadácii SOŠV i Slovenského olympijského a športového múzea. Anton Siekel poďakoval aj doterajším členom výkonného výboru, čestnému prezidentovi SOŠV Františkovi Chmelárovi a ďalším čestným členom SOŠV.

9.37 h

Zástupcovia olympijských športov a členovia výkonného výboru schválili účasť Slovenska na zimných olympijských hrách v Pekingu 2022.

9.30 h

Roman Buček informuje o prípravách na zimné olympijské hry v Pekingu.

9.23 h 

Športový riaditeľ SOŠV a vedúci výpravy na Hrách XXXII. olympiády Roman Buček predkladá hodnotiacu správu o účasti Slovenska na olympijských hrách v Tokiu. "Japonci napriek ťažkostiam zorganizovali hry a rozptýlili aj úvahy o možnosti zorganizovania ZOH v Tokiu. Predpoklady o zisku úspešných umiestnení pre Slovensko naplnili športoví strelci, vodní slalomári, rýchlostní kanoisti a golfisti," povedal Roman Buček a stručne zhodnotil celé účinkovanie najmenšej výpravy v histórii samostatného Slovenska.

9.16 h

VÝROČNÉ OCENENIA SOŠV ZA ROK 2020

TROFEJ SOŠV (pre významnú osobnosť za aktuálny prínos v propagácii olympijského hnutia a prehlbovaní jeho vplyvu na šport a kultúru): ZDENO CHÁRA

CENA PAVLA SCHMIDTA (za výkon roka v individuálnej olympijskej disciplíne): PETRA VLHOVÁ

CENA ONDREJA NEPELU (pre mladého športovca do 23 rokov, u ktorého sa výrazne prejavila športová perspektíva): BARBORA MOKOŠOVÁ

CENA PAVLA DEMITRU (za mimoriadny pozitívny prínos k reprezentácii SR v spojení s vynikajúcimi výkonmi): ĽUBOMÍR VIŠŇOVSKÝ

CENA JÁNA ZACHARU (pre trénera mládeže, ktorý dlhodobo aj aktuálne dosahuje prenikavé výsledky): STANISLAV KÚTIK

CENA VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA (za propagáciu a šírenie olympijských myšlienok najmä v pedagogickom procese): JOZEF DRENKO

CENA MATYLDY PÁLFYOVEJ (pre ženu za športové výsledky, aktivitu v športe a v olympijskom hnutí): ANNA ČÁPOVÁ, YVETTA MACEJKOVÁ

CENA MIRA PROCHÁZKU (za aktuálne prenikavé dielo v oblasti žurnalistiky): ĽUBOMÍR SOUČEK

CENA LADISLAVA CHUDÍKA (za filmové dielo, propagujúce šport): PAVOL BARABÁŠ

CENA JÁNA MRÁZA (za významné aktivity v oblasti životného prostredia): SPP, a. s. – EKOFOND

CENA VINCENTA LAFKA - OLYMPIJSKÝ KLUB ROKA (pre olympijský klub, ktorý vyvíja najvýraznejšie aktivity pri plnení úloh SOV a v propagácii olympizmu):  OLYMPIJSKÝ KLUB MICHALOVCE

VYZNAMENANIA SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO VÝBORU

Zlatý odznak sošv (za výnimočný prínos pre olympijské a športové hnutie):  JOZEF BAZÁLIK, JURAJ SANITRA, JOZEF SLOVÍK, PAVEL SCHENK, PETER  LIKÉR, BRANISLAV SLAMKA.

Ľubomír Souček s Cenou Mira Procházku za vlaňajší seriál blogov o financovaní slovenského športu.
Foto
Andrej Galica, SOŠV

 

9.15 h 

Členovia SOŠV schválili zloženia mandátovej a volebnej komisie.

9.13 h

Valné zhromaždenie schválilo program, rokovací poriadok i volebný poriadok pre 60. valné zhromaždenie.

9.12 h

Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba informoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. V úvode rokovania je prítomných 88 percent členov.

9.10 h

Minúta ticha za zosnulých, ktorí opustili rady slovenského a svetového olympizmu od posledného valného zhromaždenia. Je medzi nimi aj bývalý prezident Medzinárodného olympijského výboru Jacques Rogge.

9.04 h

Prezident SOŠV Anton Siekel predniesol úvodný príhovor, v ktorom hovoril o programe valného zhromaždenia. „Chcem vyjadriť presvedčenie, že valné zhromaždenie bude úspešné pre slovenský šport. Verím, že ukážeme, že slovenský šport sa vie zjednotiť a ukázať princípy fair play a olympizmu,“ povedal Anton Siekel.

9.02 h

Predsedajúci valného zhromaždenia, generálny sekretár SOŠV Jozef Liba privítal všetkých prítomných a hostí.

9.00 h

Na úvod rokovania zaznela Olympijská hymna.

8.30 h

Delegáti 60. valného zhromaždenia SOŠV sa pomaly schádzajú v hoteli Gate One.

 

 

Tagy
Buďte pripravení zažiariť
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri