SOŠV
Bratislava
2 min. čítania

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry

SOŠV
Ilustračná fotografia.
Foto
TASR/Erika Ďurčová

Komisia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) na vyhodnocovanie žiadostí, vedená novým viceprezidentom SOŠV pre infraštruktúru a investície Martinom Kohútom, schválila na svojom zasadnutí zoznam projektov, ktoré odporúča podporiť. Tento návrh na štvrtkovom 286. zasadnutí schválil výkonný výbor Slovenského olympijského a športového výboru.

Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry zo dňa 17. júla 2019 na SOŠV prišlo takmer štyristo žiadostí s celkovou žiadanou sumou okolo 45 miliónov €. To svedčí o skutočne zanedbanom stave slovenskej športovej infraštruktúry. Z tohto dôvodu na tento stav SOŠV upozorní aj príslušné organizácie a bude sa touto problematikou ďalej zaberať.

V rámci aktuálne pridelených financií Slovenský olympijský a športový výbor podporí sumou 3 000 000 € až 45 projektov z 33 športov!

Ide o nasledujúce projekty:

Ilustračná fotografia.
Foto
SOŠV

Všetci žiadatelia budú o výsledkoch výzvy informovaní taktiež elektronicky prostredníctvom emailu.

Žiadosti subjektov, ktoré nebudú v rámci tejto výzvy vyhodnotené kladne, budú spracované a evidované. Slovenský olympijský a športový výbor by sa nimi znovu zaoberal v prípade, ak by dostal na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry v budúcnosti ďalšie finančné prostriedky.

nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola