O projekte Olympijský deň

Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek vo svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy. Olympizmus je životná filozofia, oslavujúca a vyvážene spájajúca telesnú zdatnosť, vôľu a ducha. Spojením športu s kultúrou a výchovou sa olympizmus snaží o utvorenie spôsobu života, založeného na radosti z vynaloženého úsilia, výchovnej hodnote dobrého príkladu a na rešpektovaní všeobecných základných etických princípov. Zobraziť viac

HÝB SA!

Povzbudzujme ľudí, aby počas Olympijského Dňa boli aktívni. „Pohyb“ sa môže vzťahovať na všetky typy fyzickej aktivity ľudí všetkých vekových skupín a úrovní schopností.

Zisti viac

UČ SA!

Vzdelávajte sa a oboznamujte sa s úlohou športu v spoločnosti a olympijskými hodnotami.

Zisti viac

OBJAVUJ!

Objavovať zaujímavosti z oblasti športu a olympizmu môžete aj v Slovenskom olympijskom a športovom múzeu.

Zisti viac

SPOLOČNE ZA LEPŠÍ SVET

Urobte z Olympijského dňa celosvetovú oslavu pohybu a spolupatričnosti a motivujte ľudí k spoločnej aktivite!

Zisti viac

NA STIAHNUTIE

Hymna olympijského dňa

OLYMPIJSKÁ
HYMNA

Zahájte svoje podujatie Olympijského dňa otváracím ceremoniálom, vrátane olympijskej hymny.

STIAHNI HYMNU

Logo olympijského dňa

LOGO
OLYMPIJSKÉHO DŇA

Označte svoje podujatie Olympijského dňa oficiálnym logom.

STIAHNI LOGO

Certifikát olympijského dňa

CERTIFIKÁT
OLYMPIJSKÉHO DŇA

Odmeňte účastníkov svojho podujatia Olympijského dňa oficiálnym certifikátom.

STIAHNI CERTIFIKÁT

Thomas Bach
Olympijský deň je vynikajúcim prostriedkom na povzbudenie všetkých ľudí, aby viedli zdravý a aktívny život, a tiež na propagáciu úlohy športu v spoločnosti.
Thomas Bach
Thomas Bach
Prezident Medzinárodného olympijského výboru
Siekel
Olympijská charta definuje olympizmus ako životnú filozofiu, oslavujúcu a vyvážene spájajúcu telesnú zdatnosť, vôľu a ducha.
as
Anton Siekel
Prezident Slovenského olympijského a športového výboru

Novinky

Máte otázku? Opýtajte sa!
Oddelenie olympizmu

+421 907 980 946
[email protected]

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque