Šport a olympizmus
9 min. čítania

Budú si medzinárodné športové federácie deliť zisky z OH 2020 v Tokiu?

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč
Foto
TASR

S preložením OH v Tokiu v dôsledku pandémie koronavírusu čelí mnoho olympijských športov neľahkej situácii, ktorá poriadne „prevetrá“ ich finančné rezervy. Je všeobecne známe, že zdrojom ich príjmov sú aj príspevky od Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktoré pochádzajú z jeho ziskov z organizácie olympijských hier. Medzinárodné športové federácie (MŠF) sú pritom na nich viac či menej závislé. Tento príspevok čerpá zo štúdie Jensa Weinreicha, ktorá odhaľuje, ako by mal MOV rozdeliť „tokijský mešec“, a či sú bez neho federácie schopné neisté obdobie preklenúť.

Olympijské hry v Tokiu by mali 28 medzinárodným športovým federáciám, ktorých disciplíny sú zaradené do olympijského programu, priniesť odhadovanú celkovú sumu 590 miliónov dolárov. Na minuloročnej konferencii SportAccord v austrálskom Gold Coast sa počas zasadnutia Asociácie letných olympijských športových federácií (ASOIF) podarilo J. Weinreichovi získať informácie o tom, ako by mal byť tento „balík“ po tokijských hrách rozdelený.

Hneď na úvod by si samotná ASOIF, ako strešná organizácia letných športov, mala prilepšiť o 2,95 milióna dolárov.

MŠF 28 olympijských športov sú pre tento účel rozdelené do 5 skupín, ktoré sú definované na základe ich popularity a sledovanosti. Zaujímavosťou pritom je, že 5 doplnkových športov, ktoré sa v Tokiu majú tiež predstaviť (skejtbording, surfing, karate, športové lezenie a bejzbal/softbal) z tohto „koláča“ nedostanú nič, pretože 28 stálych športov sa o svoj podiel nechcelo deliť. To bola totiž podmienka, s ktorou 5 nováčikov prijali na „olympijskú párty“.

Športy v skupine A by si mali každý prilepšiť o 40 miliónov dolárov, pričom sem patrí trojica najsledovanejších športov – atletika, plávanie a gymnastika (všetky olympijské odvetvia).

V skupine B si po 25,95 milióna dolárov rozdelia basketbal, futbal, volejbal, tenis a cyklistika.

V C skupine by si box, bedminton, veslovanie, džudo, športová streľba, stolný tenis, vzpieranie a lukostreľba mali rozdeliť po 18,6 milióna dolárov.

Do D skupiny s „cenovkou“ 16,3 milióna dolárov patria jazdectvo, šerm, pozemný hokej, kanoistika (rýchlostná aj vodný slalom), hádzaná, triatlon, zápasenie, jachting a taekwondo.

A konečne v poslednej E skupine by si o 14,1 milióna dolárov mali prilepšiť každý z trojice golf, moderný päťboj a ragby.

Je potrebné opäť zdôrazniť, že sa jedná len o odhad, ktorý sa v skutočnosti môže zmeniť. Vzhľadom na skúsenosti sa pritom stáva, že po každých hrách MOV získa viac, ako odhadoval, a preto aj príjmy MŠF zvykli byť vyššie.

To však nemusí byť prípad tokijských OH, ktoré vážnym spôsobom zasiahla koronakríza. Preloženie hier sprevádzajú dodatočné náklady, ktoré sa odhadujú na ďalšie 3 miliardy dolárov a MOV hodlá organizátorom prispieť sumou 650 miliónov.

FINA je jednou z troch medzinárodných športových federácií v najvyššej A-kategórii poberateľov príspevkov od MOV.

Až 15 z 28 MŠF je zásadne závislých na príjmoch z MOV

J. Weinreich zanalyzoval viac než stovku výročných a audítorských správ MŠF letných olympijských športov, aby zistil mieru ich závislosti na príjmoch od MOV.

Podľa tejto analýzy, iba 6 z 28 MŠF dostáva od MOV v každom olympijskom cykle po skončení OH sumu, ktorá predstavuje menej ako 10% ich príjmov. Patrí sem v prvom rade futbalová FIFA, ktorá má priemerný ročný príjem na úrovni 1,6 miliardy dolárov, z čoho príjmy od MOV predstavujú iba zanedbateľných 0,38%. Druhou najbohatšou federáciou je Svetové ragby, pre ktoré príspevok z MOV predstavuje iba 3% z jeho ročných príjmov. Podobne sú na tom aj basketbal, volejbal, tenis a jazdectvo.

Ďalších 7 z 28 MŠF dostáva od MOV okolo 25% zo svojich príjmov. Tieto federácie môžu byť považované za relatívne nezávislé na olympijských príspevkoch, pričom sa tu ocitli športy ako atletika, plávanie, cyklistika, bedminton, džudo, stolný tenis a hádzaná. V dôsledku koronakrízy však môže byť ich situácia, v porovnaní s prvou skupinou, o niečo vážnejšia, keďže okrem v súčasnosti neistého tokijského príspevku od MOV sú ohrozené aj príjmy z ich ďalších vlastných aktivít a zdrojov.

V poslednej skupine sa nachádza až 15 z 28 MŠF, pre ktoré príspevok z MOV predstavuje 35% až 96% ich celkových príjmov. Do tejto spoločnosti patrí gymnastika, box, veslovanie, vzpieranie, športová streľba, lukostreľba, šerm, pozemný hokej, kanoistika, triatlon, zápasenie, jachting, taekwondo, moderný päťboj a golf. Posledný menovaný šport, však predstavuje určitú výnimku, pretože Svetová golfová federácia (IGF) bola prakticky založená iba preto, aby dohliadala na súťaže na olympijských hrách.

Majú MŠF dostatočné rezervy, aby bez MOV dokázali fungovať?

Asi polovica z 28 MŠF sa môže v prípade pohotovosti spoľahnúť na finančné rezervy. Tie sa, podľa J. Weinreicha, pohybujú na úrovni 20 až 30 miliónov švajčiarskych frankov (približne rovnaká suma v dolároch).

Príkladom je Medzinárodná gymnastická federácia (FIG), ktorá patrí do najvyššej A-kategórie poberateľov olympijských príspevkov. Minulý rok pritom skončila svoje hospodárenie s neočakávaným finančným ziskom 3 miliónov dolárov a jej rezervy predstavujú 27 miliónov, čo by jej, aj napriek väčšej odkázanosti na príjmoch z MOV, malo pomôcť súčasné neisté obdobie prekonať.

Podobná situácia je aj v prípade Svetovej atletiky (WA) či Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA), ktoré patria k tým bohatším a sú tiež súčasťou áčkového klubu „olympijských poberateľov“.

Vzhľadom na zásadnú závislosť na príjmoch od MOV sa však niektoré z federácií v súčasnosti ocitli v situácii, ktorá doslova ohrozuje ich vlastnú existenciu. Boxerská AIBA je už teraz takmer insolventná a zakázaná. Vážne finančné problémy hlási aj vzpieranie, ktoré z finančných rezerv žije už niekoľko rokov, keďže svoje fungovanie nedokáže financovať z iných zdrojov. Jej dnes už bývalý prezident Tamás Aján musel v apríli odstúpiť z funkcie potom, čo bol v nemeckej televízii odvysielaný dokument, dokazujúci jeho korupčné praktiky súvisiace so zatajovaním dopingových prípadov či kupovania hlasov pri voľbách o prezidentský post. Dramatická situácia je aj v rámci Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF) a strešnej organizácie moderného päťboja (UIPM), ktoré sú na MOV finančne závislé z viac než 90%.

Najlepšou poistkou proti koronakríze sú ruskí miliardári

Podobnú odkázanosť na príjmoch z MOV vykazuje aj Medzinárodná federácia športovej streľby (ISSF) a Medzinárodná šermiarska federácia (FIE), ktorým sa len ťažko darí generovať vlastné marketingové príjmy, okrem ziskov z MOV.

ISSF dostáva od MOV tiež viac ako 90% svojich príjmov, ale v prípade potreby ich dokáže zachrániť jej prezident Vladimír Lisin, ktorý je ruským miliardárom. Krátko po svojom zvolení do funkcie v novembri 2018 založil rozvojový fond, do ktorého z vlastných zdrojov venoval 10 miliónov dolárov.

Ako povedal jeden z nemenovaných členov MOV, „Športová streľba a šerm majú to najlepšie poistenie zo všetkých federácií“.

Vladimír Lisin
Foto
TASR

Ďalší ruský miliardár Ališer Usmanov, ktorý je prezidentom FIE, už teraz prispieva do rozpočtu svojej federácie sumou, ktorá je porovnateľná s príspevkom MOV. V roku 2017, napríklad, predstavovali príjmy FIE 11,5 milióna švajčiarskych frankov, z čoho 5,7 milióna predstavovali príspevky MOV a 4,9 milióna dar A. Usmanova. Odhady hovoria, že ruský miliardár je pripravený prispieť do pokladnice FIE v najbližších troch olympijských cykloch sumou 80 miliónov švajčiarskych frankov. „Myslím, že naša federácia si to zaslúži“, povedal počas jedného zo zasadnutí.

MOV pripravený pomôcť

Pre väčšinu letných olympijských športov však situácia nie je tak jednoduchá a na finančnú pomoc svojho voleného mecenáša sa nemôže spoliehať.

V priebehu mája MOV deklaroval, že okrem finančnej pomoci organizátorom OH v Tokiu vo výške 650 miliónov dolárov poskytne ďalších 150 miliónov na pomoc olympijskému hnutiu. Sem sú však zahrnuté nielen dotknuté medzinárodné športové federácie, ale tiež národné olympijské výbory a ďalšie športové organizácie uznané MOV.

To, či uvedená suma bude pre MŠF stačiť, teda nie je isté. MOV sa však so švajčiarskou federálnou vládou dohodol aj na finančnej pomoci vo forme pôžičiek, o ktorú sa môžu uchádzať federácie so sídlom vo Švajčiarsku. Podľa posledných informácií z viac než 50 takýchto federácií túto možnosť plánujú využiť až dve tretiny z nich.

Tieto opatrenia by mali pomôcť MŠF zostať funkčnými v olympijskom cykle 2017-2020. MOV totiž nie je príliš naklonený vyplácaniu podielov zo zisku z tokijských hier vopred. Rokovania s federáciami údajne prebiehajú na individuálnej báze.

Problémy letných MŠF poukázali na zraniteľnosť svetového športu

Finančné zisky v nasledujúcom cykle pre roky 2021-2024 sú tiež do nezanedbateľnej miery závislé na tom, či sa uskutočnia ZOH 2022 v Pekingu a OH 2024 v Paríži, opak čoho si MOV v ani tom najhoršom sne nepripúšťa. Už teraz sa odhaduje, že federácie budú očakávať väčší príjem, ako by mal byť ten tokijský. V kuloároch sa hovorí o 650 až 700 miliónoch dolárov. Vyjednávania o podieloch federácií na zisku z vysielacích práv boli tvrdé už v 60. rokoch, keď bol športový marketing doslova v plienkach. V súčasnosti je to, podľa J. Weinreicha, zložitá a ťažko pochopiteľná športovo-politická veda.

To, či sa parížske ambície letných olympijských športov naplnia, ukáže až budúcnosť. Tokijský prípad však ukazuje, ako zúfalo závislý je biznis model svetového športu na komercializácii jeho vrcholovej podoby a na príjmoch, ktoré generujú jeho podujatia. Až dve tretiny z miliardových príjmov MOV, FIFA či NBA sú závislé na predaji vysielacích práv. Bez podujatí však nie je čo vysielať, a teda ani čo predať, a tým pádom nie sú ani žiadne zisky, ktoré by tento systém dokázali ďalej financovať.

Tohtoročná pandémia ochorenia COVID-19 tak vyslala jasný varovný signál o tom, aký je tento model zraniteľný a jeho udržateľnosť v najbližších rokoch otázna.

Podujatia a športovci
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri