Šport a olympizmus
5 min. čítania

Budúci ambasádori trvalej udržateľnosti absolvovali Ekoworkshop kemp v Kremnických vrchoch

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Vedeli ste, že hniezdo orla môže vážiť aj jednu tonu, alebo že hlavným komunikačným nástrojom stromov sú huby? Toto aj mnoho iného sa mohli dozvedieť účastníci Ekoworkshop kempu (22. – 24. apríla 2022), ktorý zorganizovalo občianske združenie Planet Lover v spolupráci s EYOF Banská Bystrica 2022. Podujatie podporil aj Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v rámci projektu ASAP (As Sustainable As Possible) z prostriedkov programu Erasmus+. Zároveň tým prispel k naplneniu jedného z cieľov definovaných v jeho Stratégii udržateľnosti 2030 v oblasti vzdelávania.

V prostredí rekreačného zariadenia Park pod Borovicou v obci Trnavá Hora v Kremnických vrchoch sa stretlo niekoľko desiatok tínedžerov, ktorí od začiatku tohto roka navštevujú sériu regionálnych workshopov pod vedením lektorov, odborníkov z oblasti environmentálnej výchovy a trvalej udržateľnosti. V rámci týchto workshopov získavajú poznatky z tejto oblasti a zároveň pracovali na opatreniach udržateľnosti pre svojich rovesníkov z celej Európy, ktorí sa v lete tohto roka zúčastnia ako športovci na EYOF 2022 v Banskej Bystrici.

Kemp bol pre nich príležitosťou sa stretnúť na jednom mieste a spoznať ostatných účastníkov, lektorov i pozvaných hostí, ktorí si pre nich pripravili zaujímavé aktivity a prednášky.

Už prvý deň ukázal, aká skvelá skupina krásnych, mladých a výnimočných ľudí, budúcich ambasádorov trvalej udržateľnosti sa v Kremnických vrchoch zišla. Všetci si so zanietením vypočuli prednášku Erika Baláža, slovenského ekológa, režiséra, autora kníh o ochrane prírody, bývalého aktivistu i politika, ktorý im okrem iného objasnil význam zmiešaných a prirodzene rastúcich lesov i užitočnosť mŕtvych stromov v nich. Upozornil napríklad na nezmyselnosť monokultúrne vysádzaných lesov, v ktorých si rovnako rastúce stromy navzájom tienia a nemajú dostatok slnečného svitu. Tým si vyprodukujú podstatne menej cukru, ktorý následne znižuje ich imunitu a odolnosť voči škodcom. Následkom toho takýto les nedokáže plniť svoje funkcie v rovnakej kvalite ako les, ktorý rastie prirodzene, a oveľa rýchlejšie odumiera.

Deň nabitý pohybom a novými vedomosťami

Nasledujúci deň sa už od rána niesol v duchu množstva aktivít. Účastníci rozdelení do viacerých skupín absolvovali orientačný beh, ktorý pre nich pripravil SOŠV v spolupráci s Centrom voľného času Junior v Banskej Bystrici. S pomocou mobilnej aplikácie museli absolvovať sériu úloh, ktorá preverila ich znalosti z oblasti environmentálnej výchovy, športu i kreatívne a umelecké schopnosti.

Zaujímavosti o recyklácii plastov, čo všetko sa dá z nich vyrobiť, spojené s praktickými ukážkami deťom predstavili zakladatelia Precious Plastic Slovakia.

Počas turistického okruhu v okolí areálu im zástupcovia spolku Prales deťom podali pútavý výklad o faune a flóre. Vysvetlili im, ako by sa mal človek správať v lese, prečo nie je dobré nadmerne prikrmovať medvede, či na čo sú dobré fotopasce. Večer sa s deťmi podelili o unikátne zábery zvierat, ktoré je možné vďaka fotopasciam získať. Tiež sa s nimi podelili o zážitky z dobrovoľníckej práce pri starostlivosti a ochrane indonézskeho pralesa i o informáciu, že každý z nás si môže už za pár eur kúpiť jeden ár pralesa a prispieť tak k jeho záchrane.

Večerný program doplnil aj Jaroslav Blaško, slovenský potápač a zakladateľ programu environmentálnej výchovy a osvety pre udržateľný rozvoj Požičaná planéta. Ten účastníkom premietol jeden zo svojich dokumentárnych filmov o love veľrýb, ktorý následne doplnila diskusia o týchto živočíchoch, o ich dôležitej funkcii v prírode, napríklad aj pri zachytávaní uhlíka, i rozprávanie o zážitkoch z potápania, ktoré prežil na mnohých expedíciách.

Úspešná premiéra predurčila ďalšie pokračovanie

Záverečný deň sa už niesol v duchu prezentácií mladých účastníkov, aby nielen preveril ich znalosti na rôzne témy, ako je napríklad les, voda, energia, oceány, pôda či odpad, ale im dal zároveň príležitosť rozvinúť svoje prezentačné schopnosti, ktoré vo svojom ďalšom živote a pôsobení vo funkcii propagátorov udržateľnosti budú potrebovať.

Niekoľko zástupcov z nich na záver kempu natočilo pozdrav pre účastníkov blížiaceho sa EYOF Banská Bystrica 2022, v ktorom im objasnili dôvody, prečo pre nich vytvorili desatoro odporúčaní i svoju vlastnú motiváciu, prečo sa cestou trvalej udržateľnosti vydali.

Úspešná premiéra Ekoworkshop kempu ukázala jeho zmysluplnosť a opodstatnenie a zároveň predurčila jeho ďalšie pokračovanie pri vzdelávaní a motivovaní aj ďalších mladých ľudí, ktorým záleží na zodpovednom prístupe k tejto planéte.

Baner loga Ekoworkshop kemp
Tagy

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
Mediálni partneri
Dodávatelia
Partneri Maison Slovaque