SOŠV
3 min. čítania

Literárna súťaž o olympizme spoznala svojich víťazov

Súčasťou osláv Olympijského dňa je už niekoľko rokov aj Literárna súťaž o olympizme, ktorá sa v tomto roku uskutočnila v troch vekových kategóriách. Zúčastnilo sa jej 27 žiakov základných a stredných škôl. Kto zvíťazil?

Témou tohtoročnej súťaže bolo “Výnimočnosť, priateľstvo, rešpekt” a talentovaní žiaci a študenti ju mohli spracovať rôznymi formami. Nielen umeleckými, ale aj novinárskymi žánrami. Prišla nám próza, poézia, ale aj úvaha, črta, reportáž či glosa. Dominovali predovšetkým práce dievčat. Do literárnej súťaže sa zapojilo 21 účastníčok, chlapci sa zapojili šiestimi prácami.

Jednotlivé práce posudzovala päťčlenná odborná porota, ktorej súčasťou bol riaditeľ Mediálneho úseku Slovenského olympijského a športového výboru Ľubomír Souček, podpredseda Slovenskej olympijskej akadémie Miroslav Bobrík, športový novinár a publicista Marián Šimo, olympionik Jakub Šimoňák a poradca prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Vladimír Miller.  Porota hodnotila zvládnutie témy, kvalitu textov, ako aj úroveň gramatiky. Výber tých najlepších prác bol síce náročný, no porota sa napokon na víťazných prácach zhodla.

I. kategória   (do 10 rokov )

V tejto kategórii sme dostali šesť práca a porota ocenila iba jednu prácu. Víťazkou sa stala:

II. kategória (10 - 15 rokov)   

Do súťaže sa zapojilo 14 súťažiacich. Porota udelila dve prvé miesta, o ktoré sa rozdelili:

  • Lenka BÁŤKOVÁ - ZŠ s MŠ Imre Madácha 3, Dolná Strehová

„Výnimočnosť, priateľstvo, rešpekt“

  • Sarah MRŇÁKOVÁ - ZUŠ Štúrova 467, Kysucké Nové Mesto   

„Som budúca klaviristka, karatistka, spisovateľka, florbalistka....“

 3. Štefan VARGA - ZŠ Školská 2, Michalovce „Priateľstvo, výnimočnosť, rešpekt“

III. kategória  (15 – 18 rokov)

Do kategórie najstarších žiakov sa zapojilo 7 prác.

  • Miriam JALČÁKOVÁ - CZČ sv. Juraja, Sovietskych hrdinov 819/111, Svidník

                     „Keď šport pomáha“

  • Nikola KALUŽNIČINOVÁ - ZUŠ Štúrova 467, Kysucké Nové Mesto

             „Nehovorte, že nemôžete, keď nechcete“

  • Viktória KOSTERCOVÁ - Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28, Bratislava

                „ Na druhý pohľad iná“

p24

Do olympijských hier v Paríži zostáva

Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV