SOŠV
2 min. čítania

Medzinárodná olympijská akadémia otvorila prihlasovací proces do študijného programu „Masters in Olympic Studies“

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč

Katedra organizácie a riadenia športu Fakulty ľudského pohybu a kvality života na Peloponézskej univerzite s podporou Medzinárodnej olympijskej akadémie otvorila pre akademický rok 2020/2021 prihlasovací proces na magisterský študijný program s názvom ‘‘Masters in Olympic Studies -Olympic Studies, Olympic Education, Organization and Management of Olympic Events".

Magisterský študijný program v oblasti olympijských štúdií predstavuje inováciu v olympijskom hnutí na medzinárodnej úrovni a je podporovaný z programu Olympijskej solidarity Medzinárodného olympijského výboru s množstvom štipendií. Vzdelávací program je založený na troch pilieroch olympijského hnutia - vzdelávanie, šport a kultúra - ktoré tvoria základ olympizmu a olympijskej pedagogiky.

Filozofia programu je v súlade s filozofiou olympijského hnutia zameranej na šírenie olympijského ideálu po celom svete, podporu poznatkov a výskumu v rámci rôznych olympijských tém a rovnocennú participáciu študentov z celého sveta.

Program trvá tri semestre. Od študentov sa vyžaduje, aby sa v Grécku zúčastnili dvoch semestrov prednášok. Tretí semester je venovaný príprave diplomovej práce u študenta.

Termíny prednášok v Grécku sú stanovené nasledovne:

Prvý semester: 10. september 2020 – 15. november 2020

Druhý semester: 8. apríl 2021 – 20. jún 2021 (tieto dátumy sa môžu zmeniť)

Tretí semester:  september 2021 – február 2022 (príprava diplomovej práce).

V rámci študijného programu je k dispozícii 5 modulov za semester a na konci prednášok a skúšok sú študenti povinní pripraviť esej pre každý modul vo svojej domovskej krajine. Tretí semester sa končí  v mieste bydliska študenta a je zameraný na prípravu diplomovej práce. Všetky prednášky sa realizujú v anglickom jazyku, preto sa od študentov vyžaduje primeraná úroveň jazyka.

Školné za program, platené študentom, je 3 000 EUR (náklady na študenta) za tri semestre. Školné je splatné v  dvoch splátkach. Termín zaslania prihlášok je 31. 5. 2020. Viac informácií ako aj prihlášku nájdete v priložených dokumentoch.

V prípade otázok alebo potreby ďalších informácií, prosím, kontaktujte priamo sekretariát programu na emaile: [email protected] alebo na telefónnych číslach: +30 210 6878952, +30 26240 23181, Fax: +30 210 6878840.

OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV