Aktuality
2 min. čítania

OK Prešov zorganizoval: Olympijský päťboj seniorov o Pohár primátorky Prešova

Prešovskí seniori súťažili pod piatimi kruhmi
Fakulta športu Prešovskej univerzity, Mesto Prešov a Olympijský klub Prešov usporiadali v hale Prešovskej univerzity Olympijský päťboj seniorov o Pohár primátorky Prešova. Obľúbené podujatie otvorili a seniorom zaželali veľa síl a životného optimizmu primátorka Prešova Ing. Andrea Turčanová, predseda Olympijského klubu Prešov JUDr. René Pucher a prodekanka FŠ PU PaedDr. Iveta Boržíková, PhD. Vitálni dôchodcovia a dôchodkyne súťažili v piatich disciplínach - basketbale (hod na kôš), florbale (streľba na bránku), futbale (kop na bránku), ringu (hod na cieľ) a hode šípkami. V akcii boli zástupcovia denných centier, Jednoty dôchodcov Slovenska, zariadení pre seniorov a viacerých občianskych združení, ktoré sa venujú práci so seniormi. Vyzdvihnúť treba organizačnú prácu vedúcej katedry športovej edukológie a humanistiky FŠ PU Mgr. Lenky Tlučákovej, PhD., ktorá toto podujatie spolu so študentmi tejto fakulty pripravila.
Do súťaže sa prihlásilo 21 sedemčlenných družstiev. Poradie: 1. Denné centrum Družba v Prešove (T. Vargová, A. Dvorščáková, H. Karšaiová, M. Varga, P. Dvorščák, J. Brenišin, D. Haľama) 99 bodov, 2. Jednota dôchodcov Slovenská - I. mestská organizácia Prešov (J. Palko, Š. Páll, A. Mišenčík, Z. Dako, M. Daková, M. Ferencová, A. Bučková) 98, 3. Jednota dôchodcov Slovenska - III. mestská organizácia Prešov (J. Čermaková, M. Lechová, A. Pravdová, J. Pravda, J. Skladaný, S. Kmec, D. Michalčík) 96, 4. Združenie kresťanských seniorov - klub Solivar, Jednota dôchodcov Slovenska - II. mestská organizácia Prešov po 93, 6. Denné centrum Prešov, Jiráskova ul. 91. Súťažilo 21 sedemčlenných družstiev.
Najlepší muž: Valent Breda (Denné centrum Prešov, Sabinovská ul.), najlepšia žena: Mária Leláková (Združenie kresťanských seniorov - klub Solivar.