Športové aktuality
1 min. čítania

Olympijsky klub Prievidza zorganizoval: OD Nováky

Profile picture for user afinode
Juraj
Falát

Olympijský deň v meste Nováky.
Dátum: 25.6.2018

Spojená škola Nováky: Športový deň – 154 účastníkov
Aktivity: Preskoky ponad švihadlo za 1 min. – 8.581
Zhyby na hrazde: 351
Basketbal – trestné hody/ body: 555/113
Futbal: 35účastnikov
Základná škola Nováky:
Olympijský deň – 380 žiakov
Sprievodné akcie: Novácka latka: 50 žiakov, Jarný pochod- 230 žiakov,
Turistika – 230 žiakov, Preskoky ponad švihadlo 230 žiakov
Mestský klub dôchodcov – denné centrum Nováky: Turistika – 37,
Olympiáda seniorov – 37
Klub vodného póla Nováky: 49 účastníkov
Futbalový klub Iskra Nováky: 60 účastníkov
Klub rýchlostnej kanoistiky: 35 účastníkov
Nohejbalový klub Horné Lelovce: Memoriál Jozefa Oršulu –
nohejbalový turnaj 3. Ročník – 40 účastníkov

Spolu účastníkov olympijského dňa v meste Nováky: 755

OLOV
pg
konferencia
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV