Šport a olympizmus
7 min. čítania

Olympijský klub Turiec sa posúva vpred každým rokom, jedna z ich aktivít zaujala aj Medzinárodný olympijský výbor

Profile picture for user Krsko
Stanislav
Krško
Foto
SOŠV - Andrej Galica

Olympijský klub Turiec oslávil v roku 2019 desiate výročie svojho vzniku. Jeho predsedom je dnes Elena Šmidtová, s ktorou sme sa rozprávali o klubových aktivitách, úspechoch, ale aj o tom, ako koronavírus ovplyvnil jeho fungovanie. V rozhovore sa dočítate, ktorá z aktivít OK Turiec zaujala Medzinárodný olympijský výbor a či sa klubu darí nachádzať aj nových spolupracovníkov.

Pri zrode Olympijské klubu Turiec (OK Turiec) stálo niekoľko turčianskych športových zanietencov. Tí chceli týmto spôsobom vybudovať aj určitú cestu zveľaďovania športovej infraštruktúry v Martine. Prvým predsedom OK Turiec bol Rudolf Honer, ktorý však v roku 2013 navždy odišiel. Po ňom klub krátko viedol atlét Štefan Balošák, účastník OH v Atlante 1996 a v Sydney 2000 v behu na 400 m. Vedenie klubu ale nebola jeho parketa. Túto funkciu preto ponúkol Elene Šmidtovej, ktorá mala už dlhoročné skúsenosti s organizovaním športových aktivít pre deti a mládež v rámci práce v centre voľného času (CVČ). Na Zasadnutí OK Turiec v marci 2014 podpísala členstvo a zároveň bola zvolená za predsedníčku vtedy 20 člennej skupiny nadšencov. Od tej doby sa členská základňa takmer zdvojnásobila a klub napreduje, čo dokazuje aj Cena Vincenta Lafku za najlepší Olympijský klub, ktorú dostali v roku 2018.

Aká je hlavná náplň OK Turiec?

Vlastné rôznorodé aktivity, spolupráca so školami, športovými klubmi, Jednotou dôchodcov a verejnosťou v rámci športových, kultúrnych a environmentálnych aktivít, ktorými sa snažíme šíriť ušľachtilé myšlienky olympijskej výchovy a cez svojich členov zviditeľniť ich význam pre zdravý životný štýl.

Spolupracujete na projektoch aj v rámci mesta či regiónu?

V regióne máme veľa samostatných subjektov, ktoré aktivity organizujú po vlastnej línii. Snažíme sa preto vysvetľovať a upozorňovať na to, že poslaním olympijských klubov je aj spolupracovať na aktivitách iných športových klubov či organizácií s cieľom zapracovať do obsahu olympijskú výchovu.

V OK Turiec sa dostávame do povedomia postupne, a to svojou prácou a aktivitami organizovanými okrem iného aj za podpory SOŠV, za čo ďakujeme. Výborným signálom je fakt, že sme na tohtoročnom Zasadnutí OK medzi seba prijali ďalších „šéfov“ niektorých športových klubov, ktorí doplnili našu členskú základňu na 42 individuálnych a 2 kolektívnych členov.

Ktorý z úspechov klubu by ste vyzdvihli?

Náš klub sa posúva vpred a vyvíja sa, potvrdzujú to aj výsledky každoročnej bodovacej súťaže olympijských klubov. Za desať rokov existencie klubu sme sa posunuli na pekné 3. miesto, a to dva roky po sebe (2018, 2019). Náš Olympijský klub získal v roku 2018 aj Cenu Vincenta Lafku za najlepší OK.

Významným úspechom je aj vydanie knihy autora Martina Ferenčíka, nášho člena. Publikácia Športoví veteráni Turca získala prvenstvo v hodnotení odbornej literatúry za najkrajšiu a najzaujímavejšiu knihu Turca. Po jej prečítaní mu poďakoval aj prezident SOŠV a mnohí významní predstavitelia verejného života.

Ako prvý olympijský klub sme začali organizovať Olympijský tábor pre deti z Turca, čo zaujalo aj pracovníkov SOŠV a na organizáciu piateho takéhoto tábora sme dostali aj finančnú dotáciu. Navštívil nás zlatý olympionik z Rio de Janeiro 2016 Ladislav Škantár, s ktorým sme zorganizovali ukážkový Olympijský deň a fotografie z nášho tábora si vyžiadal na použitie vo svojich materiáloch i Medzinárodný olympijský výbor. Vedúcimi detí boli členovia OK Turiec – pedagógovia Šmidtová, Tormová, Kopplová, Žilka, ktorí boli ochotní absolvovať tábor v rámci svojej dovolenky.

Fotografie z tábora si vyžiadal na použitie vo svojich materiáloch i Medzinárodný olympijský výbor.
Fotografie z tábora si vyžiadal na použitie vo svojich materiáloch i Medzinárodný olympijský výbor.
Foto
SOŠV Andrej Galica

Ako vyzerá vaša bežná činnosť počas roka? Aké akcie organizujete?

Začíname v januári Trojkráľovým behom pre zdravie, ktorý sa stal už neodmysliteľnou súčasťou mnohých atletických pretekov. Pokračujeme špecifickou súťažou – Liga hádzadiel v spolupráci s RC Model klub Martin pre deti, mládež aj dospelákov, minifutbalovou ligou pre najmladšie dievčatá a chlapcov, florbalovou miniligou pre I. stupeň ZŠ, veľkým množstvom podujatí  v rámci Olympijského dňa.

Nosným podujatím sú každý rok Turčianske hry mládeže, ktoré si v tomto roku mali zaknihovať svoj 60. ročník, no z dôvodu pandémie koronavírusu ich musíme preložiť na budúci rok. Je to týždenný maratón športu od volejbalu cez basketbal, futbal, florbal, hádzanú a plávanie až po atletické súťaže mladších aj starších žiakov ZŠ.

Nemôžeme zabudnúť ani na Turčianskych silákov, tradičné podujatie pre stredoškolskú mládež, Martinské olympijské hviezdičky pre MŠ, spomínaný letný olympijský tábor, letné sústredenia športových klubov. Za zmienku stojí aj projekt Vykročte za zdravím, aktivity senioriek z tanečnej skupiny pódiových skladieb, nespočetné množstvo významných pretekov Atletického klubu ZŤS Martin.

Ďalej organizujeme besedy, výtvarné a vedomostné súťaže, environmentálne aktivity, zapojili sme sa do nového projektu SOŠV - pilotného Olympijského odznaku všestrannosti. Pre malé deti organizujeme Kinderiádu, pre seniorov viaceré seniorské olympiády. Na konci kalendárneho roka to zavŕšime podujatím Stránsky beh na Luciu s Luciou a Silvestrovským  behom vo Vrútkach. Určite som na niečo zabudla, no myslím, že je toho dosť.

Aktívne spolupracujete aj s CVČ, v čom spočíva táto spolupráca?

Keďže som pracovníčkou CVČ a zástupkyňou riaditeľky pre športové postupové súťaže vyhlasované ministerstvom školstva, viem, čo znamená táto práca. Je obsahovo veľmi prepojená s poslaním olympijskej výchovy. Počas celého školského roka vieme kreovať spoluprácu OK Turiec s CVČ hlavne cez kontakty s riaditeľmi a pedagógmi škôl a tak lepšie propagovať nosné aktivity SOŠV, akými sú Olympijský deň, Olympijské festivaly, Olympijský odznak všestrannosti a ďalšie.

Ako ovplyvnila koronakríza fungovanie OK Turiec a jeho plánované aktivity?

Samozrejme, aj u nás boli v tomto období zabrzdené plánované aktivity. Niečo sme ale predsa len stihli. Uskutočnil sa Trojkráľový beh so skvelou účasťou, odohralo sa päť zo siedmich turnajov X. ročníka Celoročnej minifutbalovej ligy, jeden turnaj florbalu pre najmladších chalanov ZŠ, odhádzali sme Ligu hádzadiel, sledovali sme výstavbu vytúženého tartanového štadióna, ktorý by mal byť hotový na jeseň. Zorganizovali sme vynikajúci a obsažný Olympijský deň s dobrou účasťou. Počas neho sme 23.6. a 24.6. v Martine a Vrútkach privítali Nasťu Kuzminovú na vyhodnotení projektu Skúsme deti baviť pohybom, ktorý zabezpečovali hádzanári z martinského klubu v spolupráci s nami a mestom Martin.

Riešili ste nejaké projekty a podujatia v čase krízy aj cez internet?

Ako hádam väčšina aktívnych ľudí, aj my sme rozmýšľali a vymysleli mnohé online aktivity cez našich členov. Viacerí cez internet precvičovali vybranej skupine kondičné cvičenia, radili, ako stráviť voľný čas, vymieňali si recepty na dobroty. Cez stránku CVČ som každý týždeň posielala päť testových otázok z olympizmu pod názvom Olympijské okienko.

Majú o takéto aktivity záujem aj mladšie ročníky?

V OK Turiec máme už teraz obsiahnutú vekovú kategóriu mladých tridsiatnikov až po zaslúžilých, skôr narodených sedemdesiatnikov. Už teraz hovorím preto, lebo práve v posledných dvoch rokoch sme sa „omladili“ úžasnými mladými ľuďmi, ktorí chcú a vedia pracovať s problematikou. Sme radi, že ich máme a budeme oslovovať ďalších.

Aké sú ďalšie plány olympijského klubu?

Chceme pokračovať minimálne v doterajších aktivitách, no dôraz budeme klásť na ďalšie zviditeľnenie existencie a aktivít OK Turiec v rámci inštitúcií regiónu. Osloviť chceme aj ďalších potenciálnych jednotlivcov a kolektívnych členov a naďalej pracovať v oblasti olympijskej výchovy, pretože vedomosti o tejto problematike nie sú na dobrej úrovni.

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV