Šport a olympizmus
1 min. čítania

Pozvánka pre športové organizácie: ERASMUS+ Sport Online Info Day

Európska výkonná agentúra pre kultúru a vzdelávanie (EACEA), ktorá zodpovedá za riadenie programu ERASMUS+, organizuje v dňoch 31. januára a 1. februára 2022 interaktívny seminár so zámerom priblížiť možnosti predkladania žiadostí v sektore športu pre rok 2022. Podujatie bude dostupné výhradne online formou.

Registrácia na seminár

Erasmus+ je program EU na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program je kľúčovým prvkom podpory cieľov európskeho vzdelávacieho priestoru, akčného plánu digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027, stratégie Európskej únie pre mládež a pracovného plánu Európskej únie pre šport.

Termíny na predkladanie žiadostí o grant v oblasti športu na rok 2022:

23. marca do 17.00 pre:

Kooperačné partnerstvá v oblasti ŠPORTU

Drobné partnerstvá v oblasti ŠPORU

Neziskové ŠPORTOVÉ podujatia

7. apríla do 17.00 pre:

Budovanie kapacít v oblasti ŠPORTU.

Tagy
Projekt
OLOV
pg
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV