Šport a olympizmus
2 min. čítania

SOŠV ocenil aktívnych telocvikárov

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Anton Siekel oceňuje úspešných telocvikárov z celého Slovenska.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Často robia mravčiu prácu, ktorá je nedocenená. Na hodinách telesnej a športovej výchovy i po vyučovaní v krúžkoch a na tréningoch rozvíjajú vzťah detí a mládeže k pohybovým aktivitám. Pre štát robia telocvikári neoceniteľnú službu, keďže sa nepriamo podieľajú na zlepšení zdravotného stavu mladých ľudí a tým aj na znížení nákladov na zdravotnú starostlivosť.

Stovky učiteľov telesnej a športovej výchovy robia svoju prácu s veľkou láskou a berú ju ako poslanie. Dnes to majú o to ťažšie, že spoločnosť rozvoju pohybových aktivít nevenuje až takú pozornosť. Ocenenia sa im nedostáva často.

Ocenených prvých 23 telocvikárov

Ocenenie telocvikárov
Úspešní telocvikári počas oceňovania na Olympijskom dni v Banskej Bystrici.
Foto
SOŠV/ANDREJ GALICA

Aj z tohto dôvodu sa Slovenský olympijský a športový výbor rozhodol oceniť obetavú prácu telocvikárov a vyzdvihovať ich prácu. Prvých 23 učiteľov telesnej a športovej výchovy zo základných a stredných škôl či pracovníkov Centier voľného času z celého Slovenska ocenil počas Olympijského dňa v Banskej Bystrici.

„Som rád, že dnes môžeme aj týmto spôsobom sa poďakovať za vašu prácu. Chceme z tohto oceňovania vytvoriť tradíciu. Je potrebné, aby sa hovorilo o význame vašej práce pre celú krajinu,“ adresoval slová oceneným učiteľom prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.

Dôležitosť práce telocvikára

Darčekové sety, v ktorých nechýbal športový úbor či nová publikácia Dobehni svoj mozog – Junior, i spomienkové diplomy odovzdal Anton Siekel spoločne s viceprezidentkou SOŠV Dankou Bartekovou a primátorom mesta Banská Bystrica Jánom Noskom. Učiteľom spod pódia tlieskali desiatky detí a chvíľami to vyzeralo pri vyslovení mena oceneného ako na veľkom športovom zápase.

„Títo učitelia trávia s vami čas a vedú vás k športu. Nie je dôležité, či budete vrcholoví športovci alebo sa budete športom iba zabávať. Dôležité je spoznať hodnoty, ktoré cez šport získate. Sú to zmysel pre pravidlá, pre fair play, vytrvalosť, húževnatosť,“ povedal Anton Siekel prítomným žiakom.

nadacia2percenta2023
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV
3_alianz
1_air
14_visa
13_Toyota
12_Samsung
11_pg
10_panasonic
9_omega
8_intel
5_bridgestone
4_atos
2_alibaba
6_cocacola