Šport a olympizmus
6 min. čítania

Kľúčová úloha samospráv ako najväčšieho prispievateľa do slovenského športu

Profile picture for user Pasuth
Peter
Pašuth
Zľava Radomír Brtáň, Peter Bročka a Gábor Asványi s moderátorkou Ľubicou Melcerovou počas konferencie SPORT (R)EVOLUTION.
Foto
SOŠV

Samosprávy sú najvýznamnejšími prispievateľmi do slovenského športu. Viac ako polovica finančných prostriedkov, ktoré plynú do športu, prichádza z rozpočtov miest a obcí. Mnohí starostovia a primátori už chápu, že vytváraním podmienok pre rozvoj športu pre všetkých a podpore výstavby, údržby a správy športovej infraštruktúry sa zlepšuje aj životná úroveň v ich sídlach.

Samosprávy sa snažia finančne podporovať rôzne aktivity na svojom území. Prostredníctvom dotácií podporujú podľa prieskumov predovšetkým šport. Mestá a obce hrajú kľúčovú úlohu v oblasti podpory rôznych športových klubov, pri prevádzke a budovaní infraštruktúry i pri organizácii podujatí národnej či lokálnej úrovne.

Samosprávy sú dôležitý partner SOŠV

Z týchto dôvodov sú dôležitým partnerom Slovenského olympijského a športového výboru pri snahách zlepšiť postavenie športu a ďalej ho rozvíjať. „Zraky športového hnutia sa často obracajú predovšetkým na štát a najmä na ministerstvo školstva. Významná podpora však nie je len na centrálnej úrovni. Samosprávy hrajú v podpore športu kľúčovú úlohu. Musíme s tým pracovať a hľadať spôsoby spolupráce, aby z toho čo najviac profitoval šport,“ hovoril počas konferencie SPORT (R)EVOLUTION výkonný riaditeľ SOŠV Gábor Asványi.

V najbližších dňoch podpíše SOŠV memorandum so Združením miest a obcí Slovenska. Spoločne budú hľadať témy, aby sa dostal šport v spoločenskom rebríčku vyššie a mali sme na Slovensku programy, vďaka ktorým bude viac populácie športovať. Prezident SOŠV Anton Siekel i ďalší predstavitelia SOŠV aktívne komunikujú so zástupcami samospráv. „Snažíme sa dostať odborníkov zo športového prostredia do zastupiteľstiev a ich komisií, kreovať športové programy so samosprávami. Všetci si uvedomujeme, že v dialógu je cesta. Ak majú všetky strany otvorenú myseľ a snažia sa hľadať riešenia, potom sa posúvame vpred,“ vysvetľoval Gábor Asványi.

Investície sa vrátia, nie však hneď

Trnavská športová infraštruktúra
Trnava podporuje rozvoj infraštruktúry pre všetkých športovcov.
Foto
TASR/LUKÁŠ GRINAJ

Samosprávy sa snažia nájsť aj prostredníctvom športu partnerov, ktorí posunú ich projekty dopredu. Na Slovensku je vyše 2600 obcí s počtom obyvateľov do 3000. V týchto obciach nie je dostatočná športová infraštruktúra. Ich obyvatelia si ju zaslúžia rovnako ako ľudia z veľkých miest.

„Motivácia samosprávy podporovať šport a športovú infraštruktúru by mala byť jasná. Každé investované euro sa nám neskôr vráti. Pri investíciách je potrebné počítať, že sa financie nevrátia hneď. Je to beh na dlhšiu trať,“ vravel počas SPORT (R)EVOLUTION primátor Trnavy Peter Bročka.

Dôležitá je aj úloha miest a obcí už pri podpore športu pre najmladších. Deťom sa základy pohybovej výchovy vštepujú už prostredníctvom hodín telesnej a športovej výchovy v materských a predovšetkým na základných školách, ktorých sú zriaďovateľmi práve samosprávy.

„Na Slovensku nemá veľa škôl telocvične, v ďalších sú zastarané či v nevyhovujúcom technickom stave. V okolí Bratislavy to možno nie je až také vypuklé, ale inde vznikajú problémy. Vie o tom aj ministerstvo školstva. Je potrebné zainvestovať do základnej školskej športovej infraštruktúry, vďaka ktorej sa posunie veľa vecí vpred,“ hovoril starosta obce Košeca a prvý podpredseda ZMOS Radomír Brtáň. Obce na tieto investície nemajú prostriedky, spoliehajú sa preto na pomoc štátu či Fondu na podporu športu.

Dilema pre samosprávy

Košeca
V Košeci môžu športovci využívať aj priestory Kultúrno-športového centra.
Foto
TASR/RADOVAN STOKLASA

Primátori a starostovia často čelia veľkej dileme. Musia sa rozhodnúť, či financie investujú na výstavbu ciest a chodníkov či nimi podporia šport a športovú infraštruktúru. Prostriedkov na podporu každej potrebnej investičnej akcie nemajú dostatok.

„Zdroje, ktorými disponuje samospráva, nie sú z pohľadu systému nárokovateľné. Je potrebné hľadať modely spolufinancovania, vďaka ktorým môžu samosprávy participovať na športových projektoch a pomáhať športu,“ povedal Gábor Asványi.

V Trnave sa mesto rozhodlo dlhodobo investovať do modernizácie školských areálov, v ktorých sú viaceré športoviská. Po skončení vyučovania ich otvárajú pre verejnosť, čím sa zvyšuje hodnota investícií.

„Nová a modernizovaná infraštruktúra ľudí priťahuje, chcú si ju vyskúšať. Po rekonštrukciách našich školských areálov sa prakticky okamžite zaplnili deťmi a rodičmi, čo je pre nás veľmi dôležité,“ priznal Peter Bročka.

Rovnaký príklad majú aj v Košeci, ktorá sa nachádza neďaleko Ilavy. Po otvorení multifunkčného ihriska ho začalo využívať veľa mladých ľudí. „Našou úlohou je dať im priestor a poskytnúť veci, aby sa mohli hýbať a trénovať. Ľudia často hľadajú možnosti, aby mohli športovať na bezpečných miestach,“ pridal postreh Radomír Brtáň.

Mestá a obce sú pripravené pomôcť pri podujatiach

Pre samosprávy je dôležité, aby sa v mestách a obciach konali aj športové podujatia medzinárodného významu. Je to pre nich veľká príležitosť. Vďaka väčším akciám vzniká zaujímavá synergia – regióny sa môžu odprezentovať a propagovať svoj cestovný ruch. Ak je to podujatie pre masy, prináša im to aj ekonomický benefit. Stovky účastníkov spoznávajú mesto, míňajú v ňom finančné prostriedky. Účasť elitných športovcov zasa motivuje deti a mládež k športovaniu a pohybu.

„Zatiaľ organizácia veľkých podujatí u nás nie je koordinovaná. Uvedomujú si to všetky zainteresované strany. Pracujeme na formách jej koordinácie. Je dôležité, aby už celý prípravný proces mal zmysel a mestá a obce sa chybnými krokmi a lobingom bez systémového základu nedostávali do problémov a časových stresov,“ tvrdil Gábor Asványi.

„Ak zväzy budú mať pocit, že môžeme nejaké veľké podujatie spoločne robiť, sme pripravení pomôcť,“ odkázal za samosprávy Peter Bročka.

od nitra
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV