Združenie olympijských klubov

Ciele

Združenie olympijských klubov Slovenskej republiky (ZOK SR) je organizačná zložka Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). V rámci svojej činnosti koordinuje postup združených subjektov t.j. olympijských klubov SR pri šírení a rozvoji olympijského hnutia, s osobnosťami olympijského, športového, spoločenského, ekonomického a politického života. Aktívne spolupracuje so štátnymi orgánmi a s orgánmi miest a obcí Slovenskej republiky.

Na území Slovenskej republiky momentálne pôsobí 24 olympijských klubov. Olympijské kluby sú občianske združenia s právnou subjektivitou.

Olympijské kluby SR sú v regiónoch realizátormi športových, výchovných, kultúrno–vzdelávacích aj environmentálnych aktivít, ktoré smerujú k rozvoju olympizmu, olympijských hodnôt a myšlienok k napĺňaniu poslania SOŠV.

Aktivity

Olympijské kluby SR sa podieľajú na realizácii projektu SOŠV – Olympijský deň a jeho aktivít. ZOK SR každoročne vyhodnocuje najlepší olympijský klub, ktorý získa výročné ocenenie SOŠV Cena Vincenta Lafka – Olympijský klub roka.

Predseda ZOK SR

  • Vladimír Miller 

Členovia VV ZOK SR

  • Mária Jasenčáková, OK Vysoké Tatry
  • Angelika Révész, OK Alojza Szokolyiho Šahy
  • Imrich Kováč, OK Banská Bystrica
  • Jaroslav Klus, OK Kysuce
  • Jozef Uchaľ, OK Michalovce
  • Jaroslav Žingor, OK Lučenec
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Partneri MOV