SOŠV
2 min. čítania

Výzva EFPM na podávanie návrhov na európske fair play ocenenia

Profile picture for user igorkovac
Igor
Kováč
Michal Buček počas preberania Európskej plakety fair play za rok 2019.

Európske fair play hnutie (EFPM), strešná organizácia európskych fair play iniciatív, uverejnila výzvu na predloženie návrhov na udelenie európskych fair play ocenení za rok 2020.

Európske fair play hnutie pod patronátom Európskych olympijských výborov každoročne udeľuje Európsku plaketu fair play a Európsky diplom fair play. Ocenenia môže získať organizácia, športová federácia, výchovno-vzdelávacia organizácia, ktorá sa pričinila o šírenie princípov a ideálov fair play.

Ocenenia môže získať aj jednotlivec, za príkladný čin počas športového podujatia, za šírenie myšlienok fair play a tolerancie medzi mládežou a za výchovu mladých ľudí v tomto duchu ako aj tí, ktorí sa v športe, ale aj v bežnom živote riadia základnými pravidlami čestnosti, slušnosti a sú príkladom pre mládež.

Od roku 2015 EFPM udeľuje aj ďalšie ocenenia:

Plameň fair play (výlučne pre mladú generáciu do 18 rokov) - ocenenie môže získať jednotlivec, trieda, tím, družstvo;

Duch fair play - ocenenie môže získať jednotlivec, tím, klub, športová organizácia, inštitúcia, aj fanúšikovia za organizovanie, podporu projektov, kampaní, športových podujatí s cieľom propagovať základné etické pravidlá v športe a každodennom živote a vštiepiť dorastajúcej generácii všeľudské hodnoty;

Hlas fair play (udeľuje sa pod patronátom Európskej sekcie Medzinárodnej asociácie športovej tlače, AIPS Europe) - ocenenie môžu získať zástupcovia printových a elektronických masmédií, novinári, moderátori, komentátori, ako aj oddelenia printových a elektronických masmédií, noviny, časopisy, televízne relácie a pod.

V minulých rokoch zo Slovenska ocenenie Duch fair play dostala Kalokagatia - medzinárodná olympiáda detí a mládeže za šírenie a presadzovanie myšlienok fair play. V roku 2019 najvyšším ocenením – Európskou plaketou fair play bol vyznamenaný triatlonista Michal Buček  za záchranu života topiaceho sa triatlonistu počas pretekov v čínskom Žltom mori.

Podrobnejšie informácie o udeľovanie EFPM ocenení nájdete na webovej stránke: http://www.fairplayeur.com/awards/statutes-of-awards/

Nakoľko Vaše návrhy prejdú schvaľovacím procesom na zasadnutí Kolégia KFP SOŠV, Vaše návrhy posielajte najneskôr do 30. apríla 2020 na adresu: [email protected]

Projekt
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri