Slovenská asociácia olympionikov

Slovenská asociácia olympionikov SAO, je združením športovcov – účastníkov olympijských hier s pôsobnosťou na celom území SR. Je členom SOŠV a členom Svetovej asociácie olympionikov WOA.

Poslaním a zameraním činnosti SAO je:

  • združovanie olympionikov a ich aktivácia v prospech rozvoja olympizmu
  • pomoc olympionikom pri začleňovaní sa do občianskeho života
  • sociálna a zdravotná starostlivosť
  • podporovanie olympijskej reprezentácie
  • organizovanie propagačných, osvetových, vzdelávacích, športových, kultúrnych a spoločenských podujatí s osobitným zameraním
  • aktívna spolupráca SAO s Olympijskými klubmi SR.

Predsedníctvo SAO

Michal Martikán OLY - predseda, Dominik Hrbatý OLY - podpredseda
Zuzana Žirková OLY - člen VV, Martina Halinárová OLY - člen VV, Matej Beňuš OLY - člen VV, René Pucher OLY - člen VV, Slavomír Kňazovický OLY - člen VV, Martina Gogolová Kohlová OLY - člen VV, Samuel Piasecký OLY - člen VV, Juraj Tarr OLY - člen VV

Chcem sa stať členom SAO

Kontaktujte nás:

Roman Hanzel, tel.: +421 917 905 248, [email protected]